NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 7. november 2018

ReferaterOprettet af webmaster søn, november 18, 2018 19:46

Lokalrådsmøde onsdag, den 7. november 2018 18.30 – 22.00 hos Lokalrådsmedlem, Lene M. Z., Ege alle 122.


Referat

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

  1. Befolkningsudviklingen i vort område - betydning eller konsekvens- hvad tænker lokalrådet umiddelbart? – drøftelse og beslutning om, at vi skal tænke fremad og være nytænkende, på baggrund af prognoser for befolkningsudvikling.

4. Idekatalog – Forsøge at starte en dynamik omkring et samarbejde med andre byer. På sigt vil Lokalrådet udarbejder en masterplan for 8766. Manglede projekter fra byfornyelsen skrives på idekataloget og tages op på næste møde.

5. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag.

Turisthytten her afventes skriftlig godkendelse fra kommunen af, selve opførelsen vil gå i gang til foråret. Erik er tovholder på projektet.

”Damen der varmede sin ende over ilden” skulptur til rundkørslen, her afventes en skriftlig godkendelse fra kommunen af.

Wavy banners overvejes igen 2019 – tages som punkt til december mødet.

6. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

Affaldsindsamling bliver 31/3 2019.

7. Bankskifte – ved Gitte – Orientering

Der enes om skiftes til Arbejdernes Landsbank pr. 1/12, hvor der er væsentlig mindre gebyr.

  1. Henvendelse fra en dagplejemor omkring dagplejemødre vs. vuggestue

Ovenstående er debatteret og HJJ sender skiftelig svar til dagplejemor.

9. Orienteringssager –

· Børnehaven og Ældresagen

· Økonomi – 51.779, 39 kr.

10. Evt.

Næste møde: 11. december kl. 18.00 i hallen

LMZ 07.11.18

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post128

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2018

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 25, 2018 17:26

Lokalrådsmøde onsdag, den 10. oktober 2018 18.30 – 22.00 på Nørre Snede skole

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling – Godkendt

3. Generalforsamling – kort evaluering

4. Konstituering – drøftelse og beslutning

· Valg af formand HHJ, næstformand BS, sekretær LMZ og kasserer GS.

· Fremover laver sekretær LMZ også dagsorden til møderne. Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren senest 1 uge inden mødet. LMZ sender dagsorden ud til medlemmerne pr. mail.

5. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

6. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

7. Idebanken – drøftelse og beslutning

8. Bankskifte – drøftelse og beslutning

· Vi betaler i dag i Jyske Bank et gebyr på 250,- kr. pr. kvartal + gebyr for at have en konto. Der er enighed om, at kassereren går videre med at finde anden mulighed for pengeinstitut.

9. Henvendelse fra forældre i Børnehaven (Lene orienterer) – drøftelse og beslutning

· I forbindelse med de store besparelser på bla. børneområdet, ønsker Nørre Snede børnehave et samarbejde med frivillige seniorer i byen evt. gennem Ældresagen. Lokalrådet bakker op om sagen og den overdrages hermed til Ældresagen.

10. Sensommermarked den 31. August – evaluering, en god aften.

11. Gadeteaterfestival – evaluering – en succes.

12. Orienteringssager –

· Økonomi – Gitte 53.360,59 kr.

13. Evt. –

Lene orienterer om, at skolen har haft besøg fra Ikast-Brande kommune angående sikker skolevej. Der er fra skolens side af, et stort ønske om endnu en fodgængerovergang hen til skolen, da skolen nu har ændret indgangsparti. Denne fodgængerovergang skal placeres hen over Skovbakken. Lokalrådet bakker op om dette ønske, LMZ skriver et brev på Lokalrådets vegne, i samråd med HJJ og sender til kommunen.

Næste møde: 7/11 kl.18.30

22/10 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post127

Referat generalforsamling d. 26/9 2018

ReferaterOprettet af webmaster fre, september 28, 2018 14:11

Generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd 26/9 2018

Referat:

1. Valg af dirigent – Ole Nørgaard Andersen

2. Valg af referent – Lene Mølsted Zachariassen

3. Bestyrelsens beretning ved formand – Hans Jørgen Jensen

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer - Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

5. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag er indkommet.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved kasserer – Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

7. Valg af bestyrelse medlemmer 4 medlemmer på valg, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Hans Jørgen Jensen og Gitte Solgaard, alle genopstiller og er genvalgt.
Valg af suppleant Knud Pedersen som 2. suppleant og Carsten Thomsen fortsætter som 1. suppleant.
Valg af revisor, igen Ole Nørgaard Andersen og Lene Mølsted Zachariassen.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt)

Enkelte tilstedeværende deltagere til generalforsamlingen retter en tak til Lokalrådet for deres arbejde, gennem det forgangene år.
27/9 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post126

Generalforsamling 2018

Info om lokalrådetOprettet af webmaster man, september 03, 2018 20:51

Indkaldelse til generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd:

Lokalrådets ordinære generalforsamling, som finder sted onsdag, den 26. september 2018 kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen, har denne dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post125

Bestyrelsesmøde 14. august 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, september 03, 2018 20:49

Lokalrådsmøde tirsdag, den 14. august 2018 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat. Godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse

· Tovholdere giver status på opgaverne – turistkontor og Skulptur i rundkørsel er under udarbejdelse.

4. Status på opgaver – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Det er besluttet, at indgå ny økonomisk aftale med Min Landsby omkring hjemmesiden.

5. Idebanken – drøftelse af nye ideer

6. Generalforsamling – drøftelse og beslutning

· Afholdes onsdag 26/9 2018 kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen. Dagsorden i følge vedtægter. Der annonceres på ns-lokalraad.dk, nørresnede.dk og de sociale medier.

7. Sensommermarked den 31. August – drøftelse og beslutning

· Tema, stand, tidsrum 16.30 – 20.30. Stand er booket.

8. Gadeteaterfestival 17. August – drøftelse og beslutning

- Alt er på plads.

9. Samarbejde med foreningerne – drøftelse

10. Orienteringssager

· Økonomi – kassebeholdning 42.519,01 kr.

11. Evt.

Der bliver muligvis behov for et mindre møde inden afholdelse af generalforsamling. Formanden indkalder, hvis det bliver nødvendigt.

12. Slut 29/08/2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post124
Næste »