NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 14. Marts 2019

ReferaterOprettet af webmaster man, marts 18, 2019 20:14

Lokalrådsmøde torsdag, den 14. marts 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Fraværende: Henrik Østergaard.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Turisthytten – ES orienterer. Opførelsen er påbegyndt. Hytten forventes færdig i løbet af foråret.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” – møde i projektgruppen i næste uge, angående indkøb af jern og påbegyndelse af projektet. Tidsplanen overholdes.

· Springvand – Der arbejdes videre med træbeklædning på springvandet ved Torvet.

· Wavy Banners – HHJ har søgt kommune og avisfond om finansiering af projektet. Lokale malere har malet billeder med temaet vand, og HHJ har taget billeder af malerierne, og arbejder videre med dette. Fernisering er planlagt til 15/5 kl.16.30. Opsætning aftales senere.

· Bosætning – Der er ansøgt ved kommunen om midler til en film omkring Nørre Snede.

4. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning, ud fra bilag

· Gule stole til Torvet bliver kørt til maler. Når de er malet, bliver de sat frem og ”Hvis du boede her, var du hjemme nu” - skiltene ved indfaldsvejene til byen kommer også op samme dag.

· Shelters/hjertesti – Dennis tager kontakt til FDF og følger op på, om shelters og hjertestierne er ”klar til forår/sommer”.

· Bænke – der kommer 2 stk. bænke op mellem Lindbjerg alle og Ege alle. Ligeledes kommer der 2 bord-bænkesæt op til Torvet.

· Affaldsindsamling – alt kører efter planen.

· Gule cykler – Cyklerne skal op med blomster i igen i år.

5. Bosætning – drøftelse

· Udsættes til næste møde.

6. Hvordan sikrer vi os, at vi har den tilstrækkelige information fra de kommunale udvalg? - Drøftelse og beslutning

· Hver enkelt lokalrådsmedlem påtager sig at være orienteret om det kommunale udvalgs dagsorden og herefter formidle det videre til lokalrådet.

· HHJ – Økonomi- og planudvalg + Erhvervs- vækst – og bosætningsudvalget.

· ES – Arbejdsmarkedsudvalget

· LMZ – Børne- og undervisningsudvalget

· HØ – Teknik og miljøudvalget

· BS + GS – Kultur- og Fritidsudvalget

· DK – Sundheds- og omsorgsudvalget

7. Fællesmøde med NSE og Borgerforeningen 27/3

· Emner til mødet er drøftet

8. Områdets institutioner –

· Drøftelse

9. Idebanken – drøftelse og beslutning

· Udskydes til næste møde

10. Orienteringssager

· Økonomi – 52.834,51 kr.

· Rådhuset – artikel i avisen

· Hjemmeside

· HJ til møde i Landsbydistrikterne – valg til bestyrelsen for de mindre byer

· Bosætningsunderudvalget – strategi for bosætning, orientering fra HHJ – der sættes på til næste møde, hvor strategien drøftes.

· Møde med NSE og Den lille avis.

11. Evt. Næste møde 8/4 2019.

Marts2019/LMZ



  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post132

Bestyrelsesmøde 18. Februar 2019

ReferaterOprettet af webmaster tor, februar 21, 2019 16:49

Lokalrådsmøde torsdag, den 18. februar 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Informationshytten – skriftlig godkendelse er endelig kommet, har afventet svar siden 9/8 2018. Byggetilladelse afventes stadig.

· Skulpturen ”Damen der varmede sin ende over ilden” til rundkørslen – byggetilladelse afventes stadig, er ansøgt før jul. Der måles snarest ud til soklen. Jernet til skulpturen købes og skæres ud inden længe. Presse kommer ind over, når det endelige arbejde påbegyndes.

· Wavy banners – HØ sender inden længe ansøgning ind til kommunen, om at der også skal sættes banner op af hele Horsensvej. På gamle vandtårn skal der laves et billede på 8x3 meter, som tegnes af 2 lokale kunstnere. HHJ, ES og HØ arbejder på sagen. Nye ophæng er under udarbejdelse. Der ansøges ved kommunen om 20.000 kr. i tilskud til projektet.

· Galleri Nørre Snede – De første banner når man kører ind til byen, skal der skrives ”Galleri Nørre Snede” på. Fernisering11/5.

· Bosætning – Bavnehøj – Der er en del borgere, som har interesse i at flytte derned. Vi afventer svar fra kommunen.

4. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på Opgaveoversigten – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

· De fremhævede punkter har specielt fokus

· Fredag 5/4 kl.12.30 arbejdsdag for Lokalrådet. Cykler, stole, skilte og blomster sættes ud.

· Skulptur formet som en cykel i træ, laves af pensionerede håndværkere i byen, og sættes op i byen, i forbindelse med Hærvejsløbet.

· Angående affaldsindsamling, stadig 31/3, DK er tovholder på dette projekt.

5. Bosætning – drøftelse

· Vi skal til at bygge 50 nye boliger – vi ønsker Kriminalforsorgens uddannelsescenter

· Hvordan gør vi os lækre?

· PUNKTET UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE.

6. Hvordan sikrer vi os, at vi har den tilstrækkelige information fra de kommunale udvalg?

· Drøftelse og beslutning omkring metode. Metoden der afprøves er, at hver deltager i Lokalrådet får et udvalg hos kommunen, hvor man er ansvarlig for at følge op på, om der sker noget som vedrører Nørre Snede. Hver deltager i LR vælger et udvalg, til næste møde, hvor det tages op igen.

7. Møde med Handelsstandforeningen – drøftelse

· Hvilke temaer og emner skal vi tage op?

· 27/3 kl.19.00.

8. Områdets institutioner – orientering og drøftelse, omkring den turbulens der har været i Nørre Snede bys daginstitutioner og skoletilbud.

9. Idebanken – drøftelse og beslutning ud fra bilag

10. Danmarks Naturfredningsforening ønsker et medlem fra det gamle Nørre Snede Kommune

· Drøftelse og beslutning – ingen fra Lokalrådet er interesseret i at være medlem. Til møde med NSHH forespørges, om der er en som har lyst til at være medlem.

11. Orienteringssager

· Økonomi – 53.413 kr.

· Rådhuset

· Hjemmeside Ejstrupholm

· HJ til byrådsmøde

12. Evt.

Obs næste mødedato 14/3 kl.18.30.


13. Slut

Februar2019/LMZ

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post131

Bestyrelsesmøde 9. Januar 2019

ReferaterOprettet af webmaster ons, januar 16, 2019 20:51

Lokalrådsmøde torsdag, den 9.januar 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Fraværende: Gitte Solgaard

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på Opgaveoversigten – nye projekter, Tovholdere giver status på opgaverne

· Turisthytte – ES orienterer om hvor langt de er i processen. Der mangler stadig en skriftlig godkendelse. Det forventes, at opsætning af turisthytten påbegyndes forår 2019.

· Skulptur ”Damen der varmede sin ende over ilden” i rundkørsel - skriftlig godkendelse er kommet, der afventes nu byggetilladelse. Herefter arrangeres møde med teknisk udvalg og diverse håndværkere, til igangsætning af opsætningen.

· Wavy banners udstilling 2019 – Der er etableret en kunster gruppe og temaet for udstillingen er ”vand”. HJJ er tovholder på projektet. Fernisering 11/5, opsætning umiddelbart inden. HØ søger om tilladelse til at opsætte bannere og laver nye ophæng.

· Film omkring bosætning – Lokalrådet har fået tilbud om at få lavet en film omkring bosætning for at brande Nørre Snede. Lokalrådet arbejder videre på at søge midler til filmen, som om muligt skal optages forår/sommer 2019

4. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Rådden bænk ved Torvet, DK og ES vil få den fjernet. Der arbejdes på, at en ny bænk sponsoreres og opsættes til foråret 2019.

5. Bosætning – orientering og drøftelse

· Formanden har deltaget i fællesmøde med de fire mellembyer i kommunen, omkring udpegning af en repræsentant til kommunens paragraf 17.4 udvalg. Joan Højlund fra Engesvang blev udvalgt som deltager.

6. Idebanken – drøftelse.

7. Orienteringssager

· Økonomi – 54.249,82 kr.

8. Evt.

Slut Januar2019/LMZ





  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post130

Bestyrelsesmøde 13. december 2018

ReferaterOprettet af webmaster fre, december 14, 2018 14:24
Lokalrådsmøde torsdag, den 13. december 2018 18.00 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Afbud: Gitte Solgaard

Referat

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Mindre opfølgning på ekstra ordinært møde 5/12 – orientering ved HHJ. Ingen kommentar.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på Opgaveoversigten – nye projekter. Tovholdere giver status på opgaverne.

· Turisthytte – godkendt ved kommunen. Erik arbejder videre på projektet, opstart først i det nye år.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” projekt i rundkørsel her afventes, skriftlig godkendelse fra kommunen stadig. Processen fortsætter.

· De fremhævede punkter har specielt fokus – bla. De mangler der er fra Masterplan fra 2011, Byfornyelsen.

· Wavy banners, der enes om at gå videre med de samme lokale kunstnere som sidste år. HJ vil tage snak med udvalget af kunstnere omkring tema og andet. Ved møde senere hen i foråret, snakkes der ideer til fernisering.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse – bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på bilaget Opgaveoversigten – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

6. Idebanken

· De fremhævede punkter på bilag, har speciel fokus og er drøftet.

7. Orienteringssager –

· Økonomi – 47.205,44 kr.

8. Evt. –

· Julekurv til Frederik, Gitte køber og aflevere til ham.

· Mødedatoer næste år:

· Onsdag 9/1, mandag 18/2, torsdag 7/3, mandag 8/4, onsdag 8/5 samt torsdag 13/6.

14. december.2018 LMZ



  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post129

Bestyrelsesmøde 7. november 2018

ReferaterOprettet af webmaster søn, november 18, 2018 19:46

Lokalrådsmøde onsdag, den 7. november 2018 18.30 – 22.00 hos Lokalrådsmedlem, Lene M. Z., Ege alle 122.


Referat

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

  1. Befolkningsudviklingen i vort område - betydning eller konsekvens- hvad tænker lokalrådet umiddelbart? – drøftelse og beslutning om, at vi skal tænke fremad og være nytænkende, på baggrund af prognoser for befolkningsudvikling.

4. Idekatalog – Forsøge at starte en dynamik omkring et samarbejde med andre byer. På sigt vil Lokalrådet udarbejder en masterplan for 8766. Manglede projekter fra byfornyelsen skrives på idekataloget og tages op på næste møde.

5. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag.

Turisthytten her afventes skriftlig godkendelse fra kommunen af, selve opførelsen vil gå i gang til foråret. Erik er tovholder på projektet.

”Damen der varmede sin ende over ilden” skulptur til rundkørslen, her afventes en skriftlig godkendelse fra kommunen af.

Wavy banners overvejes igen 2019 – tages som punkt til december mødet.

6. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

Affaldsindsamling bliver 31/3 2019.

7. Bankskifte – ved Gitte – Orientering

Der enes om skiftes til Arbejdernes Landsbank pr. 1/12, hvor der er væsentlig mindre gebyr.

  1. Henvendelse fra en dagplejemor omkring dagplejemødre vs. vuggestue

Ovenstående er debatteret og HJJ sender skiftelig svar til dagplejemor.

9. Orienteringssager –

· Børnehaven og Ældresagen

· Økonomi – 51.779, 39 kr.

10. Evt.

Næste møde: 11. december kl. 18.00 i hallen

LMZ 07.11.18





  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post128
Næste »