NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 10. oktober 2018

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 25, 2018 17:26

Lokalrådsmøde onsdag, den 10. oktober 2018 18.30 – 22.00 på Nørre Snede skole

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling – Godkendt

3. Generalforsamling – kort evaluering

4. Konstituering – drøftelse og beslutning

· Valg af formand HHJ, næstformand BS, sekretær LMZ og kasserer GS.

· Fremover laver sekretær LMZ også dagsorden til møderne. Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren senest 1 uge inden mødet. LMZ sender dagsorden ud til medlemmerne pr. mail.

5. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

6. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

7. Idebanken – drøftelse og beslutning

8. Bankskifte – drøftelse og beslutning

· Vi betaler i dag i Jyske Bank et gebyr på 250,- kr. pr. kvartal + gebyr for at have en konto. Der er enighed om, at kassereren går videre med at finde anden mulighed for pengeinstitut.

9. Henvendelse fra forældre i Børnehaven (Lene orienterer) – drøftelse og beslutning

· I forbindelse med de store besparelser på bla. børneområdet, ønsker Nørre Snede børnehave et samarbejde med frivillige seniorer i byen evt. gennem Ældresagen. Lokalrådet bakker op om sagen og den overdrages hermed til Ældresagen.

10. Sensommermarked den 31. August – evaluering, en god aften.

11. Gadeteaterfestival – evaluering – en succes.

12. Orienteringssager –

· Økonomi – Gitte 53.360,59 kr.

13. Evt. –

Lene orienterer om, at skolen har haft besøg fra Ikast-Brande kommune angående sikker skolevej. Der er fra skolens side af, et stort ønske om endnu en fodgængerovergang hen til skolen, da skolen nu har ændret indgangsparti. Denne fodgængerovergang skal placeres hen over Skovbakken. Lokalrådet bakker op om dette ønske, LMZ skriver et brev på Lokalrådets vegne, i samråd med HJJ og sender til kommunen.

Næste møde: 7/11 kl.18.30

22/10 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post127

Referat generalforsamling d. 26/9 2018

ReferaterOprettet af webmaster fre, september 28, 2018 14:11

Generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd 26/9 2018

Referat:

1. Valg af dirigent – Ole Nørgaard Andersen

2. Valg af referent – Lene Mølsted Zachariassen

3. Bestyrelsens beretning ved formand – Hans Jørgen Jensen

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer - Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

5. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag er indkommet.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved kasserer – Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

7. Valg af bestyrelse medlemmer 4 medlemmer på valg, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Hans Jørgen Jensen og Gitte Solgaard, alle genopstiller og er genvalgt.
Valg af suppleant Knud Pedersen som 2. suppleant og Carsten Thomsen fortsætter som 1. suppleant.
Valg af revisor, igen Ole Nørgaard Andersen og Lene Mølsted Zachariassen.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt)

Enkelte tilstedeværende deltagere til generalforsamlingen retter en tak til Lokalrådet for deres arbejde, gennem det forgangene år.
27/9 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post126

Bestyrelsesmøde 14. august 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, september 03, 2018 20:49

Lokalrådsmøde tirsdag, den 14. august 2018 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat. Godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse

· Tovholdere giver status på opgaverne – turistkontor og Skulptur i rundkørsel er under udarbejdelse.

4. Status på opgaver – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Det er besluttet, at indgå ny økonomisk aftale med Min Landsby omkring hjemmesiden.

5. Idebanken – drøftelse af nye ideer

6. Generalforsamling – drøftelse og beslutning

· Afholdes onsdag 26/9 2018 kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen. Dagsorden i følge vedtægter. Der annonceres på ns-lokalraad.dk, nørresnede.dk og de sociale medier.

7. Sensommermarked den 31. August – drøftelse og beslutning

· Tema, stand, tidsrum 16.30 – 20.30. Stand er booket.

8. Gadeteaterfestival 17. August – drøftelse og beslutning

- Alt er på plads.

9. Samarbejde med foreningerne – drøftelse

10. Orienteringssager

· Økonomi – kassebeholdning 42.519,01 kr.

11. Evt.

Der bliver muligvis behov for et mindre møde inden afholdelse af generalforsamling. Formanden indkalder, hvis det bliver nødvendigt.

12. Slut 29/08/2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post124

Bestyrelsesmøde 18. juni 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, juni 25, 2018 21:55

Lokalrådsmøde mandag, den 18. juni 2018 18.30 – 22.00 i Byens Hus.

Fraværende: Erik Steffensen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning

· Tovholdere giver status på opgaverne – Medlemmer fra lokalrådet har rengjort parasoller og andet ved busholdepladsen. Kommunen (Lene Hoffmann) kontaktes, angående rengøring af parasoller og legeredskaber i krydset fremover. Desuden trænger parasollerne til vedligehold, da de er ved at ruste.

Folder om bannerkunst og vores landsbyapp. Skal sættes op i de 2 informationstavler (torvet+busholdepladsen). HJ har en nøgle.

Kort drøftelse af de øvrige opgaver.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning

· Tovholdere giver status på opgaverne og der er drøftelse

5. Idebanken – kort drøftelse.

Til Hærvejsløbet lørdag den 23/6 males 3 stk. cykler gule. Der laves skilte som kan stå rundt i byen, med nørresnede.dk på. Cyklerne sættes op rundt om i byen sammen med et skilt, hvor flest cyklister ser cyklerne.

6. Køb af højttaleanlæg – drøftelse og endelig beslutning at højtaleranlæg købes.

7. Gadeteaterfestival – 17/8, NSKUBIB står for det og vi er til rådighed for dem. 2 forestillinger samme dag, en kl.ca.12 på skolen primært for skoleelever og kl.16.30 på torvet for hele byen.

8. Valg/generalforsamling

Dato 26/9 kl.19.00 i Nørre Snede hallen.

9. Orienteringssager

· Møde 4/6-18 med erhverv-, vækst- og bosætningsudvalget. Der ansættes en bosætningskonsulent, som ønsker et tæt samarbejde med lokalrådet. Konsulenten er endnu ikke ansat endnu. Udvalget blev orienteret om de punkter vi blev enige om til sidste møde.

· Økonomi – 32.972,10 kr.

10. Evt.

Næste møde 14/8.


18.06.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post123

Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

ReferaterOprettet af webmaster søn, juni 03, 2018 22:04

Lokalrådsmøde onsdag, den 17. maj 2018 18.30 – 22.00 i Byens Hus.

Fravær: Erik Steffensen og Britta Sørensen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne – opgavelisten gennemgået, de respektive tovholdere gav en status, alt kører planmæssigt. Den 28/5 afholdes møde med NSHH angående nørresnede.dk.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Evaluering på fernisering

5. Idebanken – drøftelse og gennemgang.

6. Møde med erhverv-, vækst- og bosætningsudvalget 4/6 2018. Individuelle møder med lokalråd fra Engesvang, Ejstrupholm, Nørre-Snede, Bording + til sidst et fælles møde med alle lokalråd og udvalget.

Ideer til dagsorden til det individuelle møde: Byggegrunde mangler i byen(kun Kildebakken), faldefærdige huse til udlejning, større forståelse fra kommunens side af, at der lyttes til lokalrådet. Hvilken strategi har udvalget for lokalrådene? HJ sender mail til kommunen med vores punkter til fællesdagsorden til mødet.

7. Orienteringssager –

· Økonomi – 36.951,85 kr.

8. Evt. –

· Møder 2018

· Mandag 18/6

· Tirsdag 14/8

· September generalforsamling

· Onsdag 10/10

· Torsdag 15/11

· Mandag 10/12 – møde og julefrokost 😊

9. Slut –

27.05.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post122
« ForrigeNæste »