NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 9. Januar 2019

ReferaterOprettet af webmaster ons, januar 16, 2019 20:51

Lokalrådsmøde torsdag, den 9.januar 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Fraværende: Gitte Solgaard

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på Opgaveoversigten – nye projekter, Tovholdere giver status på opgaverne

· Turisthytte – ES orienterer om hvor langt de er i processen. Der mangler stadig en skriftlig godkendelse. Det forventes, at opsætning af turisthytten påbegyndes forår 2019.

· Skulptur ”Damen der varmede sin ende over ilden” i rundkørsel - skriftlig godkendelse er kommet, der afventes nu byggetilladelse. Herefter arrangeres møde med teknisk udvalg og diverse håndværkere, til igangsætning af opsætningen.

· Wavy banners udstilling 2019 – Der er etableret en kunster gruppe og temaet for udstillingen er ”vand”. HJJ er tovholder på projektet. Fernisering 11/5, opsætning umiddelbart inden. HØ søger om tilladelse til at opsætte bannere og laver nye ophæng.

· Film omkring bosætning – Lokalrådet har fået tilbud om at få lavet en film omkring bosætning for at brande Nørre Snede. Lokalrådet arbejder videre på at søge midler til filmen, som om muligt skal optages forår/sommer 2019

4. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Rådden bænk ved Torvet, DK og ES vil få den fjernet. Der arbejdes på, at en ny bænk sponsoreres og opsættes til foråret 2019.

5. Bosætning – orientering og drøftelse

· Formanden har deltaget i fællesmøde med de fire mellembyer i kommunen, omkring udpegning af en repræsentant til kommunens paragraf 17.4 udvalg. Joan Højlund fra Engesvang blev udvalgt som deltager.

6. Idebanken – drøftelse.

7. Orienteringssager

· Økonomi – 54.249,82 kr.

8. Evt.

Slut Januar2019/LMZ

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post130

Bestyrelsesmøde 13. december 2018

ReferaterOprettet af webmaster fre, december 14, 2018 14:24
Lokalrådsmøde torsdag, den 13. december 2018 18.00 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Afbud: Gitte Solgaard

Referat

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Mindre opfølgning på ekstra ordinært møde 5/12 – orientering ved HHJ. Ingen kommentar.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på Opgaveoversigten – nye projekter. Tovholdere giver status på opgaverne.

· Turisthytte – godkendt ved kommunen. Erik arbejder videre på projektet, opstart først i det nye år.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” projekt i rundkørsel her afventes, skriftlig godkendelse fra kommunen stadig. Processen fortsætter.

· De fremhævede punkter har specielt fokus – bla. De mangler der er fra Masterplan fra 2011, Byfornyelsen.

· Wavy banners, der enes om at gå videre med de samme lokale kunstnere som sidste år. HJ vil tage snak med udvalget af kunstnere omkring tema og andet. Ved møde senere hen i foråret, snakkes der ideer til fernisering.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse – bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på bilaget Opgaveoversigten – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

6. Idebanken

· De fremhævede punkter på bilag, har speciel fokus og er drøftet.

7. Orienteringssager –

· Økonomi – 47.205,44 kr.

8. Evt. –

· Julekurv til Frederik, Gitte køber og aflevere til ham.

· Mødedatoer næste år:

· Onsdag 9/1, mandag 18/2, torsdag 7/3, mandag 8/4, onsdag 8/5 samt torsdag 13/6.

14. december.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post129

Bestyrelsesmøde 7. november 2018

ReferaterOprettet af webmaster søn, november 18, 2018 19:46

Lokalrådsmøde onsdag, den 7. november 2018 18.30 – 22.00 hos Lokalrådsmedlem, Lene M. Z., Ege alle 122.


Referat

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

  1. Befolkningsudviklingen i vort område - betydning eller konsekvens- hvad tænker lokalrådet umiddelbart? – drøftelse og beslutning om, at vi skal tænke fremad og være nytænkende, på baggrund af prognoser for befolkningsudvikling.

4. Idekatalog – Forsøge at starte en dynamik omkring et samarbejde med andre byer. På sigt vil Lokalrådet udarbejder en masterplan for 8766. Manglede projekter fra byfornyelsen skrives på idekataloget og tages op på næste møde.

5. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag.

Turisthytten her afventes skriftlig godkendelse fra kommunen af, selve opførelsen vil gå i gang til foråret. Erik er tovholder på projektet.

”Damen der varmede sin ende over ilden” skulptur til rundkørslen, her afventes en skriftlig godkendelse fra kommunen af.

Wavy banners overvejes igen 2019 – tages som punkt til december mødet.

6. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

Affaldsindsamling bliver 31/3 2019.

7. Bankskifte – ved Gitte – Orientering

Der enes om skiftes til Arbejdernes Landsbank pr. 1/12, hvor der er væsentlig mindre gebyr.

  1. Henvendelse fra en dagplejemor omkring dagplejemødre vs. vuggestue

Ovenstående er debatteret og HJJ sender skiftelig svar til dagplejemor.

9. Orienteringssager –

· Børnehaven og Ældresagen

· Økonomi – 51.779, 39 kr.

10. Evt.

Næste møde: 11. december kl. 18.00 i hallen

LMZ 07.11.18

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post128

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2018

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 25, 2018 17:26

Lokalrådsmøde onsdag, den 10. oktober 2018 18.30 – 22.00 på Nørre Snede skole

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling – Godkendt

3. Generalforsamling – kort evaluering

4. Konstituering – drøftelse og beslutning

· Valg af formand HHJ, næstformand BS, sekretær LMZ og kasserer GS.

· Fremover laver sekretær LMZ også dagsorden til møderne. Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren senest 1 uge inden mødet. LMZ sender dagsorden ud til medlemmerne pr. mail.

5. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

6. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

7. Idebanken – drøftelse og beslutning

8. Bankskifte – drøftelse og beslutning

· Vi betaler i dag i Jyske Bank et gebyr på 250,- kr. pr. kvartal + gebyr for at have en konto. Der er enighed om, at kassereren går videre med at finde anden mulighed for pengeinstitut.

9. Henvendelse fra forældre i Børnehaven (Lene orienterer) – drøftelse og beslutning

· I forbindelse med de store besparelser på bla. børneområdet, ønsker Nørre Snede børnehave et samarbejde med frivillige seniorer i byen evt. gennem Ældresagen. Lokalrådet bakker op om sagen og den overdrages hermed til Ældresagen.

10. Sensommermarked den 31. August – evaluering, en god aften.

11. Gadeteaterfestival – evaluering – en succes.

12. Orienteringssager –

· Økonomi – Gitte 53.360,59 kr.

13. Evt. –

Lene orienterer om, at skolen har haft besøg fra Ikast-Brande kommune angående sikker skolevej. Der er fra skolens side af, et stort ønske om endnu en fodgængerovergang hen til skolen, da skolen nu har ændret indgangsparti. Denne fodgængerovergang skal placeres hen over Skovbakken. Lokalrådet bakker op om dette ønske, LMZ skriver et brev på Lokalrådets vegne, i samråd med HJJ og sender til kommunen.

Næste møde: 7/11 kl.18.30

22/10 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post127

Referat generalforsamling d. 26/9 2018

ReferaterOprettet af webmaster fre, september 28, 2018 14:11

Generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd 26/9 2018

Referat:

1. Valg af dirigent – Ole Nørgaard Andersen

2. Valg af referent – Lene Mølsted Zachariassen

3. Bestyrelsens beretning ved formand – Hans Jørgen Jensen

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer - Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

5. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag er indkommet.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved kasserer – Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

7. Valg af bestyrelse medlemmer 4 medlemmer på valg, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Hans Jørgen Jensen og Gitte Solgaard, alle genopstiller og er genvalgt.
Valg af suppleant Knud Pedersen som 2. suppleant og Carsten Thomsen fortsætter som 1. suppleant.
Valg af revisor, igen Ole Nørgaard Andersen og Lene Mølsted Zachariassen.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt)

Enkelte tilstedeværende deltagere til generalforsamlingen retter en tak til Lokalrådet for deres arbejde, gennem det forgangene år.
27/9 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post126
« ForrigeNæste »