NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 14. august 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, september 03, 2018 20:49

Lokalrådsmøde tirsdag, den 14. august 2018 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat. Godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse

· Tovholdere giver status på opgaverne – turistkontor og Skulptur i rundkørsel er under udarbejdelse.

4. Status på opgaver – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Det er besluttet, at indgå ny økonomisk aftale med Min Landsby omkring hjemmesiden.

5. Idebanken – drøftelse af nye ideer

6. Generalforsamling – drøftelse og beslutning

· Afholdes onsdag 26/9 2018 kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen. Dagsorden i følge vedtægter. Der annonceres på ns-lokalraad.dk, nørresnede.dk og de sociale medier.

7. Sensommermarked den 31. August – drøftelse og beslutning

· Tema, stand, tidsrum 16.30 – 20.30. Stand er booket.

8. Gadeteaterfestival 17. August – drøftelse og beslutning

- Alt er på plads.

9. Samarbejde med foreningerne – drøftelse

10. Orienteringssager

· Økonomi – kassebeholdning 42.519,01 kr.

11. Evt.

Der bliver muligvis behov for et mindre møde inden afholdelse af generalforsamling. Formanden indkalder, hvis det bliver nødvendigt.

12. Slut 29/08/2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post124

Bestyrelsesmøde 18. juni 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, juni 25, 2018 21:55

Lokalrådsmøde mandag, den 18. juni 2018 18.30 – 22.00 i Byens Hus.

Fraværende: Erik Steffensen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning

· Tovholdere giver status på opgaverne – Medlemmer fra lokalrådet har rengjort parasoller og andet ved busholdepladsen. Kommunen (Lene Hoffmann) kontaktes, angående rengøring af parasoller og legeredskaber i krydset fremover. Desuden trænger parasollerne til vedligehold, da de er ved at ruste.

Folder om bannerkunst og vores landsbyapp. Skal sættes op i de 2 informationstavler (torvet+busholdepladsen). HJ har en nøgle.

Kort drøftelse af de øvrige opgaver.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning

· Tovholdere giver status på opgaverne og der er drøftelse

5. Idebanken – kort drøftelse.

Til Hærvejsløbet lørdag den 23/6 males 3 stk. cykler gule. Der laves skilte som kan stå rundt i byen, med nørresnede.dk på. Cyklerne sættes op rundt om i byen sammen med et skilt, hvor flest cyklister ser cyklerne.

6. Køb af højttaleanlæg – drøftelse og endelig beslutning at højtaleranlæg købes.

7. Gadeteaterfestival – 17/8, NSKUBIB står for det og vi er til rådighed for dem. 2 forestillinger samme dag, en kl.ca.12 på skolen primært for skoleelever og kl.16.30 på torvet for hele byen.

8. Valg/generalforsamling

Dato 26/9 kl.19.00 i Nørre Snede hallen.

9. Orienteringssager

· Møde 4/6-18 med erhverv-, vækst- og bosætningsudvalget. Der ansættes en bosætningskonsulent, som ønsker et tæt samarbejde med lokalrådet. Konsulenten er endnu ikke ansat endnu. Udvalget blev orienteret om de punkter vi blev enige om til sidste møde.

· Økonomi – 32.972,10 kr.

10. Evt.

Næste møde 14/8.


18.06.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post123

Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

ReferaterOprettet af webmaster søn, juni 03, 2018 22:04

Lokalrådsmøde onsdag, den 17. maj 2018 18.30 – 22.00 i Byens Hus.

Fravær: Erik Steffensen og Britta Sørensen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne – opgavelisten gennemgået, de respektive tovholdere gav en status, alt kører planmæssigt. Den 28/5 afholdes møde med NSHH angående nørresnede.dk.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Evaluering på fernisering

5. Idebanken – drøftelse og gennemgang.

6. Møde med erhverv-, vækst- og bosætningsudvalget 4/6 2018. Individuelle møder med lokalråd fra Engesvang, Ejstrupholm, Nørre-Snede, Bording + til sidst et fælles møde med alle lokalråd og udvalget.

Ideer til dagsorden til det individuelle møde: Byggegrunde mangler i byen(kun Kildebakken), faldefærdige huse til udlejning, større forståelse fra kommunens side af, at der lyttes til lokalrådet. Hvilken strategi har udvalget for lokalrådene? HJ sender mail til kommunen med vores punkter til fællesdagsorden til mødet.

7. Orienteringssager –

· Økonomi – 36.951,85 kr.

8. Evt. –

· Møder 2018

· Mandag 18/6

· Tirsdag 14/8

· September generalforsamling

· Onsdag 10/10

· Torsdag 15/11

· Mandag 10/12 – møde og julefrokost 😊

9. Slut –

27.05.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post122

Bestyrelsesmøde 11. april 2018

ReferaterOprettet af webmaster tir, april 24, 2018 20:55

Referat af Lokalrådsmøde, den 11. april 2018 hos nama.

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Status på opgaver – daglig drift

· Møde afholdt i hjemmesidegruppen. Formanden præcisererede Lokalrådets vedtægter for kommunikation.

· Affaldsindsamling er planlagt og klar.

· Byvedligehold gennemføres for fremtiden af Lokalrådet i samarbejde med Frederik Christensen.

4. Status på opgaver – nye projekter

· Namaevent 14.4. gennemføres og afvikles som planlagt

· Arbejdet med turisthytte fortsætter. Tegninger gøres færdige og sendes til kommunen. Lokalrådet har de fornødne midler til at gennemføre projekter

· Vawy Bannerstema - Billederne hænges op foråret 2018 efter planen. Fernisering aftales til enten 1. maj eller 8. maj kl.17.00. Øvrige projekter – der arbejdes videre.

5. Idebanken - drøftet og ingen nye ideer

6. Medlemskab af organisationer – Lokalrådet melder sig ind i Landdistrikternes fællesråd og Frivilligcenteret Ikast-Brande

7. Orienteringssager – Økonomi – kassebeholdning på 42.211 kr.

Næste møde afholdes den 17.maj.

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post121

Bestyrelsesmøde 21. marts 2018

ReferaterOprettet af webmaster tir, marts 27, 2018 16:11

Lokalrådsmøde torsdag, den 21. marts 2018 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Dagsorden

Fraværende var: Gitte Solgaard, Henrik Østergaard, Kim Callesen ( udtrådt af Lokalrådet)

Velkommen til Lene Mølsted som var suppleant.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Valg af sekretær

Lene Mølsted indtræder som sekretær, da Kim Callesen er udtrådt af lokalrådet.

4. Status på opgaver – daglig drift

· Hjemmeside/ Landsbyapp, der har været møde med Min Landsby, vi har fået en god kontrakt i hus.

· De gule stole kommer ud inden påske.

· Der arbejdes videre med affaldsindsamlingen.

5. Status på opgaver – nye projekter

· Turisthytten, projektet går fremad, ansøgning om byggetilladelse sendes til kommunen snarest, der bliver endvidere udarbejdet tegninger til udsmykning af rundkørslen.

· Springvand, der arbejdes videre med springvandet, som vi gerne ser kommer til at matche turisthytten og vores nye skole.

· Wawy Banners, projektet ” Nørre Snede i en fart” kører videre med forventet opsætning ca. 1. maj

· NAMA Event, der er etableret et stort arrangement lørdag D. 14.04. fra kl. 10.00 – 14.00, i de gamle haller hos Nama på Spættevej, - se annoncering på hjemmesiden og i den Lille Avis,

6. Teaterforestiiling

· Vi sender forespørgsel til NSKUBIB om det var et projekt for deres forening

7. Idebanken

· Fokus

o Oprettelse af 8766 – invest –Udsat

o Hvordan bliver byens liv i Nørre Snede med Bestseller Tower-

o Formanden har sendt et oplæg omkring hvad vi vil i Nørre Snede, til Steen Hebsgard, samt givet et forslag til en konference om temaet

8. Parkeringspladser

· Hos Steffs Place er der ansøgt om 3 P. pladser med 2 timers parkering, lokalrådet sender vores anbefaling til kommunen.

· 2 handicap parkeringspladser ved biblioteket er et ønske fra en borger, vi vidersender dette til skolen.


9. Hvordan forholder Lokalrådet sig til en indvielse, en event og en fødselsdag

· Vi beslutter løbende hvad der skal gives til, og hvor meget.

10. Orienteringssager

· Økonomi , Kr. 42.999,00

11. Evt

· Møder 2018 Sekretæren har dem klar til næste møde

12. Slut Næste møde D. 11.04.2018 kl. 18.30

18.03.2018 HJJ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post120
« ForrigeNæste »