NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Generalforsamling 2018

Info om lokalrådetOprettet af webmaster man, september 03, 2018 20:51

Indkaldelse til generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd:

Lokalrådets ordinære generalforsamling, som finder sted onsdag, den 26. september 2018 kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen, har denne dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post125

Generalforsamling 2017

Info om lokalrådetOprettet af webmaster tir, september 19, 2017 20:29

Generalforsamlinger i Nørre Snede Lokalråd:

Lokalrådets ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 28. septembber kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen, har denne dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Der er ekstraordnær generalforsamling fra kl. 19.00 med vedtægtsændringer på dagsordenen. vedtægterne findes her

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post110

Invitation til foreninger, klubber og forretningsdrivende i 8766 Nørre Snede

Info om lokalrådetOprettet af webmaster ons, april 05, 2017 21:54

Invitation til foreninger, klubber og forretningsdrivende i 8766 Nørre Snede

Gør din forening endnu mere synlig og styrk fællesskabet.

I Lokalrådet har vi i nogen tid efter ønske fra flere borgere arbejdet på at etablere en fælles kommunikationsplatform for byens foreninger og forretningsdrivende.

I Nørre Snede har vi i øjeblikket en god og positiv stemning, og vi føler, at vi har et berigende fællesskab omkring de mange aktiviteter, der foregår i byen den ene dag efter den anden. Fællesskab går aldrig af mode, og vi ønsker med dette initiativ at udfordre fællesskabet for at skabe endnu stærkere sammenhængskraft i byen.

Vi har ikke mindre end 45 aktive foreninger og klubber, der har et højt aktivitetsniveau. Det sker oftere, at mange arrangementer kolliderer, og vi ser, at disse må aflyses eller udsættes. Det er ærgerligt for os alle sammen.

Derfor ønsker Lokalrådet en kommunikationsplatform, der gør det muligt at vise, hvad der sker i Nørre Snede i form af nyheder, arrangementer og events. Vi vil synliggøre byens værdier og ressourcer på en enkelt og lettilgængelig digital platform, der skaber et overblik og en viden om, hvad der sker i vort lokalområde.

Denne platform skal ikke erstatte de gode kommunikationsformer, vi allerede har i Nørre Snede. Tværtimod understøtter disse hinanden, og ikke mindst skaber den et enkelt og lettilgængeligt overblik. Og det er det, vi har brug for, så vi alle får succes med de mange aktiviteter, vi har i byen.

Platformen er en app, og for at den kan blive en succes for byen, er det overordentlig vigtigt, at alle foreninger og klubber står last og brast om den og bakker 100% op for at bruge den.

Derfor inviterer Lokalrådet alle foreninger, klubber og forretningsdrivende i 8766 Nørre Snede til et fællesmøde:

onsdag, den 19. april kl. 19.00 i Nørre Snede Hallen

Vores samarbejdspartner Heino Sørensen fra MinLandsby vil gennemgå de mange muligheder på app’en, som foruden at skabe endnu stærkere sammenhængskraft i byen også vil skabe grobund for nye kunder, tilflyttere og turister. Efter Heinos indlæg vil Lokalrådet sikre sig fodslag til at gennemføre platformen og orientere om næste skridt i forløbet.

Vi glæder os til at se alle med en eller flere repræsentanter. Tilmelding med angivelse af forening, klub eller forretning via mail til Hans Jørgen Jensen på formand@ns-lokalraad.dk eller SMS til 29490485.

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd

Hans Jørgen Jensen  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post105

SÅ ER DET NYE LOKALRÅD PÅ PLADS

Info om lokalrådetOprettet af Henrik lør, september 03, 2016 16:42

SÅ ER DET NYE LOKALRÅD PÅ PLADS

Afstemningstallene for valget til Nørre Snede Lokalråd er nu opgjort. I alt deltog 316 personer i valget, hvilket giver en stemmeprocent på cirka 16. Hver stemmeberettiget kunne afgive op til 7 stemmer. Der blev afgivet i alt 1313 stemmer.
Følgende blev valgt til at sidde i bestyrelsen:

Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Carsten Thomsen, Gitte Solgaard Andersen, Anja Isgaard Jensen, Dennis Knudsen og Henning Berg. Som 1. suppleant blev valgt Ole Weilstrup og som 2. suppleant Henrik Østergaard.

Kandidat

Stemmetal

Hans Jørgen Jensen

167

Britta Sørensen

161

Carsten Thomsen

147

Gitte Solgaard Andersen

129

Anja Isgaard Jensen

127

Dennis Knudsen

123

Henning Berg

99

Ole Weilstrup

95

Henrik Østergaard

84

Finn Bjertrup

80

Ricki Voss Kjærgaard

56

Janie Rasmussen

33

Claus Vilhelmsen

12

Antal afgivne stemmer i alt

1313  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post93

13 kandidater til bestyrelsen i Nørre Snede Lokalråd

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen ons, juli 06, 2016 21:28
Så er kandidatlisten til Valg i Nørre Snede lokalråd klar - og tilmeldingsfristen er udløbet. Nedenstående stiller op til valg til bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd:

· Anja Isgaard Jensen
· Britta Sørensen
· Carsten Thomsen
· Claus Vilhelmsen
· Dennis Knudsen
· Finn Bjertrup
· Gitte Solgaard Andersen
· Hans Jørgen Jensen
· Henning Berg
· Henrik Østergaard
· Janie Rasmussen
· Ricki Voss Kjærgaard
· Ole Weilstrup

Valget afholdes følgende steder:

· 27. august: Superbrugsen og Rema1000, kl. 10-12
· 27. august: Præriefesten, kl. 13-15
· 2. september: Sensommermarked, kl. 17-21

Valgets resultat offentliggøres 3. september kl. 12 på SuperBrugsens P-plads.

Se stemmeseddel med billeder af kandidaterne her

En præsentation af de kandidater der har ønsket det kan ses på http://www.noerresnede.dk/

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post91
Næste »