NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Kandidater til bestyrelsen 2016

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen tir, juni 14, 2016 22:22

KANDIDATER, valg til Nørre Snede Lokalråd 2016

Der er pr. d. 30/6 nedenstående kandidater.

· Anja Isgaard Jensen

· Britta Sørensen

· Carsten Thomsen

· Claus Vilhelmsen

· Dennis Knudsen

· Finn Bjertrup

· Gitte Solgaard Andersen

· Hans Jørgen Jensen

· Henning Berg

· Henrik Østergaard

· Janie Rasmussen

· Ricki Voss Kjærgaard

· Ole Weilstrup

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post88

Lokalrådet starter på en frisk: Giv Nørre Snede en stærk fælles stemme

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen man, august 17, 2015 16:34

Vær med når Nørre Snede Lokalråd starter på en frisk

Tid: 7. september kl. 19

Sted: Nørre-Snede Skole, kantinen

Du inviteres hermed til at deltage, når Lokalrådet i Nørre Snede starter på en frisk. Det sker på et aftenmøde 7. september kl. 19 på Nørre-Snede Skole, hvor alle interesserede foreninger og borgere i Nørre Snede er inviteret til at deltage. Mødet afvikles af Pernille Thorup, som tidligere har hjulpet med at afvikle større møder, senest i forbindelse workshops omkring det nye skolebyggeri.

Lokalrådet har igennem længere tid været i dialog med flere af Nørre Snedes foreninger for at undersøge, hvad der skal til, for at byen kan få en fælles stærk stemme. Senest har der været afholdt to møder med Nørre Snede Handels- og Håndværkerforening, som ønsker at medvirke til, at byen får et løft.

Inden for det seneste år har Lokalrådet også afholdt møder og haft god dialog med Højderyggens Gymnastikforening, Husflidsforeningen, Borgerforeningen, Nørre Snede Gymnastikforening, Hærvejens Håndboldklub, Nørre Snede og Omegns Skytteforening og Nørre-Snede Skole. Endvidere har Lokalrådet løbende været i dialog om emnet med Nørre Snede Kultur- og Biblioteksforening.

Nye forventninger fra kommunen

Initiativet aktualiseres af, at Ikast-Brande Kommune i foråret meddelte, at kommunen fremover forventer, at en bys lokalråd er i stand til at repræsentere byen bredt i spørgsmål, der vedrører hele byen. Kommunen forventer også, at Lokalrådet videregiver relevante informationer fra Ikast-Brande Kommune til borgere og foreninger, klubber m.fl. i lokalområdet. Nogle henvendelser fra kommunen vil således fremover formodentlig kun blive stilet til Lokalrådet.


Målet med Lokalrådet initiativ er at sikre, at hele byen får en fælles stærk stemme – og skabe mulighed for godt samarbejde og bedst muligt koordinering mellem byens omkring 50 forskellige foreninger og sammenslutninger.

Alle mulighed er åbne

Målet er at finde en arbejdsform, hvor de, som er interesseret og har lyst, kan være med til at sætte nye initiativer i gang. Dette kan ske både i regi af enkelte foreninger og grupperinger, koordineret med andre via Lokalrådet eller i arbejdsgrupper under Lokalrådet.

Fra Lokalrådets side er alle muligheder åbne, både i forhold til hvordan arbejdet fremover skal organiseres og hvem der beklæder hvilke poster – og om nødvendigt kan vi tilpasse Lokalrådets nuværende vedtægter til den nye situation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Nørre Snede Lokalråd

Henrik Østergaard, formand

Maibritt Larsson, kasserer

Bjørn Kassøe Andersen, sekretær

Henning Berg

Rasmus Winther

Jens Erik Pedersen
  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post78

Debat om Nørre Snede Skole

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen tir, juni 10, 2014 17:08
Link til folderen fra workshops:

Findes her (pdf)  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post65

GENERALFORSAMLING 2012

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen man, april 23, 2012 06:39

Foredrag – generalforsamling – workshop

Nørre Snede Lokalråd inviterer borgere og foreninger til at deltage i Lokalrådets generalforsamling

Torsdag den 26. april 2012 kl. 19 i Kulturbanken.

Program

Viggo Nielsen fortæller om at være landbetjent i Nørre Snede.

Nørre Snede Lokalråds generalforsamling. Dagsorden jævnfør vedtægterne.

Pause med kaffe og kage

Workshop/teamaften over emnet: Hvordan skaber vi et stærkt fælles talerør for Nørre Snede.

--

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post32

Info om Lokalrådet

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen lør, januar 17, 2009 11:34

Lokalrådets formål er at samarbejde på tværs af foreninger, organisationer og politiske partier, så vi kan være byens fælles talerør.

Rådet har som sin fornemste opgave at mindske afstanden og begunstige dialogen mellem borgere og kommunen. Lokalrådet har ikke nogen formel indflydelse og ikke nogen plads i bystyret, men gode argumenter og vedholdenhed har vægt, når vi taler med én stemme. Vi vil derfor søge at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

--

Lokalrådet kan være talerør for dig og dine medborgere.

Hvis din sag kommer byen og dine medborgere til gode, vil vi rette henvendelse til kommunen, grundejere, bygherre, politi og andre relevante parter. Vi vil stille spørgsmål, foreslå forbedringer, stille krav og udsende pressemeddelelser, og hvis der er brug for det vil vi også gennemføre underskriftindsamlinger. Vi vil sætte aktuelle emner til debat i lokalpressen og arrangere foredrag, som gør os klogere.

--

Hvorfor har Nørre-Snede brug for et lokalråd?

Fordi udvikling er mere end vækst. Vækst er noget som mange landsbyer og mindre provinsbyer ønsker. Flere boliger og flere indbyggere vil have betydning for fremtiden, også for Nørre-Snede, både når det gælder skole, butikker og byens rige foreningsliv. Men hvad med de nuancer, som giver byen personlighed? En rigtig by er en alsidig by i harmonisk sammenhæng og her er der muligheder for at Nørre-Snede kan udvikle sig. Nørre-Snede kan vende sin udvikling til en blomstrende og levende by med aktive og samarbejdende borgere.

--

Lokalrådet er et første skridt, det næste er din opbakning.

Kom med dine ideer og ønsker for byen, stil gerne op når vi har brug for hjælp. Lokalrådets møder er åbne, med mindre andet bliver besluttet. Det betyder at du kan komme og høre på, og at du kan bede om lov til at forelægge en sag.


Du vil være velkommen!  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post6
« Forrige