NØRRE SNEDE Lokalråd

Bestyrelsesmøde 13. Juni 2019Referater

Oprettet af webmaster søn, juli 14, 2019 23:46

Lokalrådsmøde onsdag, den 13. juni 2019 19.00 – 22.00 hos Lene.

Afbud: Dennis Knudsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat - godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutninger ud fra bilag

· ”Infohytte” – der mangler stadig små detaljer, som Erik står for. Ellers er den færdig. Der arbejdes videre med brochure omkring gå/cykelture i byen.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” – Der afprøves lys ved damen i løbet af sommeren.

· Springvand” – Der arbejdes på, at få træbeklædning på springvandet ved torvet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, Erik er tovholder på projektet og det forventes, at arbejdet skal påbegyndes snarest.

· ”Bannerprojektet” – drøftelse og evaluering af dette års bannerprojekt.

· ”Bosætningsfilm” – film omkring bosætning er ved at blive lavet. HHJ orienterer.

· ”Bosætning-Bavnehøj” – HHJ nedsætter en arbejdsgruppe, der vil undersøge mulighederne omkring Bavnehøj.

4. Idebanken – drøftelse og beslutning ud fra bilag.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Bænk ved Kildesøen – Erik arbejder på sagen.

· Roderi ved Toftevej – Gitte er på sagen, snakker bla. med kommunen.

· Gitte har skrevet til kommunen angående flere midler/hjælp til renovering af byen – svar afventes.

· Græsarealer – hvad gør vi her, hvis der skal gøres noget. Udsættes til næste møde.

6. Turisme - drøftelse og beslutning

· Orientering ved HHJ om valg af repræsentant til Visit Herning. Erik Steffensen er blevet valgt.

7. Generalforsamling 2019 – drøftelse og beslutning

· Spisning – i hallen, Henrik undersøger sagen.

· Evt. foredragsholder?

· En videre drøftelse sker på næste møde.

8. Orientering fra kommunale politiske udvalg

· Hvert enkelt lokalrådsmedlem, orienterer om ”sit” udvalg.

9. Orienteringssager

· Økonomi – 72.166,83 kr.

10. Evt.

Næste møde 15/8

Generalforsamling 19/9

Juni2019/LMZBestyrelsesmøde 8. Maj 2019Referater

Oprettet af webmaster tir, maj 14, 2019 16:08

Lokalrådsmøde onsdag, den 8. maj 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat - godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

Tovholdere giver status på opgaverne:

· ES orienterer omkring turisthytten. Alt forløber planmæssig, og 9/5 kommer der tag på. Lille rejsegilde for håndværkere og Lokalråd samme dag.

· Status på ”Damen der varmede sin ende over ilden” – de sidste detaljer er under udarbejdelse, arbejdet i rundkørslen med sokkel, forventes påbegyndes i denne uge. Jernplade er bestilt og afventes leveret, herefter påbegyndes udskæring. Pressen kommer ind over.

· ”Wavy banners” – de sidste ting er ved at på plads. Banner hænges op 6/6 18.00 + evt. 7/6, tidspunkt aftales nærmere. Fernisering og indvielse af bannerkunst samt turisthytten aftales til 8/6. ES står for ophæng af billede på vandtårn.

· Film om bosætning – kommunen har givet en bevilling på 10.000 kr. HHJ arbejder videre med projektet.

4. Idebanken – drøftelse

· De fremhævede punkter har speciel fokus ud fra bilag.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· DK undersøger priser for reparation af stole. GS undersøger mulighed for økonomi fra kommunen, omkring reparation og vedligehold af parasoller + stole.

· BS står for indkøb af blomster til cykelkurve på NS cyklerne.

6. Uddeling af plastposer fra kommunen – drøftelse og beslutning

· En pakke med grønne poser og en pakke med grå poser i, skal uddeles til alle husstande med en affaldsspand indenfor bygrænsen. GS inddeler byen i arealer, så lokalrådet kan få poserne udelt inden 28/6.

7. Orientering fra kommunale politiske udvalg

· Hvert enkelt lokalrådsmedlem, orienterer om ”sit” udvalg.

8. Orienteringssager

· Gadeteaterfestival og Harrild Hede

· Lene til møde i Landsbydistrikterne

· Økonomi 85.806,51 kr. (afventer udgifter til diverse projekter inden for nærmeste fremtid)

· Afslag ved kommunen på uddannelse – 3 kurser

· Gitte har været til generalforsamling i LAG

9. Evt.

- Planlægningsmøde 24/5 kl.16.00 angående Fernisering, åbning af turisthytte, og indvielse af ”damen der varmede sin ende over ilden”.

- Næste møde 13/6 kl.18.30.

Maj2019/LMZ

Bestyrelsesmøde 8. April 2019Referater

Oprettet af webmaster tir, april 23, 2019 19:36

Lokalrådsmøde torsdag, den 8. april 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Fraværende: Dennis Knudsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne.

· Turisthytten, ES giver status. Arbejdet skrider frem efter planen, turisthytten er færdig og klar til fernisering 15/5.

· Status på ”Damen der varmede sin ende over ilden”. Finpudsning af tegning og udskæring påbegyndes snarest. Alt forløber efter planen. 24/5 kl.16.30 arbejdes der foreløbig på fernisering af ”damen der varmede sin ende over ilden”.

· ”Wavy banners” HHJ giver status, finansiering gennemgås, alt ok.

· Bosætning – Der udarbejdet et budget og ansøgt, om 10.000 kr. til en bosætningsfilm for området. Afventer svar herpå.

4. Idebanken – drøftelse og beslutning

· Generalforsamling, hvorledes skal det det forløbe i år? Sættes på som punkt på næste dagsorden.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· DK og ES arbejder i morgen formiddag på diverse små projekter på Torvet.

· Der enes i Lokalrådet om, at der ved affaldsindsamling til næste år, skal være et kort hvor folk kan tegne på, hvilke veje der samles affald ind på.

6. Deltagelse i Økodag 14. april – forespørgsel fra Gyvelborg.

· Lokalrådet har ikke mulighed for at deltage i år, men vi vil meget gerne deltage næste år.

7. Uddeling af plastposer fra kommunen – drøftelse og beslutning

· 3 grønne og 1 grå rulle affaldsposer skal afleveres ved hver husstand inden skolernes sommerferie starter.

· Lokalrådet tager opgaven.

· Der sættes punkt på til næste møde, hvor det drøftes hvordan det udføres.

8. Besøg fra Nørre Snede Skole 8.klasse.

· Innovativt projekt på Nørre Snede skole. Emilie og Alvilda fra 8A. Vil gerne orientere omkring ønsket om en skatebane i Nørre Snede. Pigerne har gjort et stort stykke arbejde og vi enes om, at HØ vil tage den videre med i hallens bestyrelse, da man her arbejder på, at der skal laves om på udendørsarealer ved hallen, hvor en skaterbane ville kunne passe godt ind.

9. Orientering fra kommunale politiske udvalg

· Hvert enkelt lokalrådsmedlem, orienterer om ”sit” udvalg.

10. Møde med Nørre Snede Erhvervsudvalg – evaluering

11. Orienteringssager drøftet og besluttet

· Økonomi – 47.516,51 kr.

· Gadeteaterfestival – Lokalrådet har sagt ja til dette.

· Hjemmeside Ejstrupholm

· HJ til møde i Landsbydistrikterne – valg til bestyrelsen for de mindre byer

· Bosætningsunderudvalget

12. Evt.

· Næste møde 8/5 2019 kl.18.30.

April2019/LMZBestyrelsesmøde 14. Marts 2019Referater

Oprettet af webmaster man, marts 18, 2019 20:14

Lokalrådsmøde torsdag, den 14. marts 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Fraværende: Henrik Østergaard.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Turisthytten – ES orienterer. Opførelsen er påbegyndt. Hytten forventes færdig i løbet af foråret.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” – møde i projektgruppen i næste uge, angående indkøb af jern og påbegyndelse af projektet. Tidsplanen overholdes.

· Springvand – Der arbejdes videre med træbeklædning på springvandet ved Torvet.

· Wavy Banners – HHJ har søgt kommune og avisfond om finansiering af projektet. Lokale malere har malet billeder med temaet vand, og HHJ har taget billeder af malerierne, og arbejder videre med dette. Fernisering er planlagt til 15/5 kl.16.30. Opsætning aftales senere.

· Bosætning – Der er ansøgt ved kommunen om midler til en film omkring Nørre Snede.

4. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning, ud fra bilag

· Gule stole til Torvet bliver kørt til maler. Når de er malet, bliver de sat frem og ”Hvis du boede her, var du hjemme nu” - skiltene ved indfaldsvejene til byen kommer også op samme dag.

· Shelters/hjertesti – Dennis tager kontakt til FDF og følger op på, om shelters og hjertestierne er ”klar til forår/sommer”.

· Bænke – der kommer 2 stk. bænke op mellem Lindbjerg alle og Ege alle. Ligeledes kommer der 2 bord-bænkesæt op til Torvet.

· Affaldsindsamling – alt kører efter planen.

· Gule cykler – Cyklerne skal op med blomster i igen i år.

5. Bosætning – drøftelse

· Udsættes til næste møde.

6. Hvordan sikrer vi os, at vi har den tilstrækkelige information fra de kommunale udvalg? - Drøftelse og beslutning

· Hver enkelt lokalrådsmedlem påtager sig at være orienteret om det kommunale udvalgs dagsorden og herefter formidle det videre til lokalrådet.

· HHJ – Økonomi- og planudvalg + Erhvervs- vækst – og bosætningsudvalget.

· ES – Arbejdsmarkedsudvalget

· LMZ – Børne- og undervisningsudvalget

· HØ – Teknik og miljøudvalget

· BS + GS – Kultur- og Fritidsudvalget

· DK – Sundheds- og omsorgsudvalget

7. Fællesmøde med NSE og Borgerforeningen 27/3

· Emner til mødet er drøftet

8. Områdets institutioner –

· Drøftelse

9. Idebanken – drøftelse og beslutning

· Udskydes til næste møde

10. Orienteringssager

· Økonomi – 52.834,51 kr.

· Rådhuset – artikel i avisen

· Hjemmeside

· HJ til møde i Landsbydistrikterne – valg til bestyrelsen for de mindre byer

· Bosætningsunderudvalget – strategi for bosætning, orientering fra HHJ – der sættes på til næste møde, hvor strategien drøftes.

· Møde med NSE og Den lille avis.

11. Evt. Næste møde 8/4 2019.

Marts2019/LMZBestyrelsesmøde 18. Februar 2019Referater

Oprettet af webmaster tor, februar 21, 2019 16:49

Lokalrådsmøde torsdag, den 18. februar 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Informationshytten – skriftlig godkendelse er endelig kommet, har afventet svar siden 9/8 2018. Byggetilladelse afventes stadig.

· Skulpturen ”Damen der varmede sin ende over ilden” til rundkørslen – byggetilladelse afventes stadig, er ansøgt før jul. Der måles snarest ud til soklen. Jernet til skulpturen købes og skæres ud inden længe. Presse kommer ind over, når det endelige arbejde påbegyndes.

· Wavy banners – HØ sender inden længe ansøgning ind til kommunen, om at der også skal sættes banner op af hele Horsensvej. På gamle vandtårn skal der laves et billede på 8x3 meter, som tegnes af 2 lokale kunstnere. HHJ, ES og HØ arbejder på sagen. Nye ophæng er under udarbejdelse. Der ansøges ved kommunen om 20.000 kr. i tilskud til projektet.

· Galleri Nørre Snede – De første banner når man kører ind til byen, skal der skrives ”Galleri Nørre Snede” på. Fernisering11/5.

· Bosætning – Bavnehøj – Der er en del borgere, som har interesse i at flytte derned. Vi afventer svar fra kommunen.

4. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Punkterne behandles i den rækkefølge, de har på Opgaveoversigten – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

· De fremhævede punkter har specielt fokus

· Fredag 5/4 kl.12.30 arbejdsdag for Lokalrådet. Cykler, stole, skilte og blomster sættes ud.

· Skulptur formet som en cykel i træ, laves af pensionerede håndværkere i byen, og sættes op i byen, i forbindelse med Hærvejsløbet.

· Angående affaldsindsamling, stadig 31/3, DK er tovholder på dette projekt.

5. Bosætning – drøftelse

· Vi skal til at bygge 50 nye boliger – vi ønsker Kriminalforsorgens uddannelsescenter

· Hvordan gør vi os lækre?

· PUNKTET UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE.

6. Hvordan sikrer vi os, at vi har den tilstrækkelige information fra de kommunale udvalg?

· Drøftelse og beslutning omkring metode. Metoden der afprøves er, at hver deltager i Lokalrådet får et udvalg hos kommunen, hvor man er ansvarlig for at følge op på, om der sker noget som vedrører Nørre Snede. Hver deltager i LR vælger et udvalg, til næste møde, hvor det tages op igen.

7. Møde med Handelsstandforeningen – drøftelse

· Hvilke temaer og emner skal vi tage op?

· 27/3 kl.19.00.

8. Områdets institutioner – orientering og drøftelse, omkring den turbulens der har været i Nørre Snede bys daginstitutioner og skoletilbud.

9. Idebanken – drøftelse og beslutning ud fra bilag

10. Danmarks Naturfredningsforening ønsker et medlem fra det gamle Nørre Snede Kommune

· Drøftelse og beslutning – ingen fra Lokalrådet er interesseret i at være medlem. Til møde med NSHH forespørges, om der er en som har lyst til at være medlem.

11. Orienteringssager

· Økonomi – 53.413 kr.

· Rådhuset

· Hjemmeside Ejstrupholm

· HJ til byrådsmøde

12. Evt.

Obs næste mødedato 14/3 kl.18.30.


13. Slut

Februar2019/LMZ