NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Referat Stiftende Generalforsamling

ReferaterOprettet af Bestyrelsen fre, januar 16, 2009 14:10
Foreningen Nørre Snede Lokalråd

Stiftende Generalforsamling
Dato og tid: 24/10 -2008 - kl. 19.00
Sted: Nørre Snede Kro
Dirigent: Finn Averhoff
Referent: Allan Loumann Lissau
Fremmøde: 48 personer

Dagsorden:

1. Velkomst
Anders Drejer-Larsen, formand for Nørre Snede Borgerforening, bød alle fremmødte velkommen.
2. Valg af dirigent
Anders Drejer-Larsen foreslog Finn Averhoff. Der var ikke andre kandidater. Finn modtog valg.
3. Valg af referent
Allan Loumann Lissau varetog hvervet.
4. “Hvorfor et lokalråd” indlæg og debat v. Kirsten Jørgensen, Stouby Lokalråd
Kirsten Jørgensen fortalte i et spændede indlæg om opstarten af Souby lokalråd. Hun berettede om deres arbejde med biblioteker og skoleoverbygning. Hun anbefalde vart etablering - og mente at et lokalråd kan hjælpe med at sikre indflydelse i kommunen.
5. Godkendelse af forslag til vedtægter
Allan Loumann Lissau gennemgik forslaget til vedtægter. Der blev fremsat ændringsforsalg - som umiddelbart blev skrevet ind i vedtægter. Alle forslag blev godkendt ved afstemning. Pause – 15 min: I denne pause var der mulighed for tilmelding til foreningen. 25 personer meldte sig ind.
6. Valg af stemmetællere
Finn Averhoff anbefalede Jette og Linda fra Borgerforeningen. De blev valgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Finn Averhoff
Jan Sand
Lars Johansen
Jeanette Ishi Lehn
Tinne Westfall Lambertsen
Jens E. Pedersen
Ricard Andersen
Allan Loumann Lissau
Suppleanter:
1. Brian Sigtenbjerggaard
2. Jette Foghmann
8. Valg af revisor
Følgende blev valgt som revisorer: Claus Thureby Inga Graversen
9. Fastsættelse af årskontingent
Der blev fastsat et kontingent på kr. 100,- som er pr. husstand.
10. Eventuelt
Ingen punkter under evt.
11. Afslutning
Anders Drejer-Larsen takkede for et godt fremmøde og godt humør.

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post1