NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 20 April 2017

ReferaterOprettet af webmaster ons, april 26, 2017 20:02

Referat af Lokalrådsmøde torsdag, den 20. april kl. 19.00 – 21.30 i Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Dennis Knudsen, Henning Berg, Carsten, Gitte Solgaard, Britta Sørensen og Anja Isgaard

Referat

1. Godkendelse af referat.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Det fortsatte forløb med Landsbyapp’en

§ Fællesmødet med klubber, foreninger og forretningsdrivende gav markant opbakning til Lokalrådet, der fortsætter arbejdet med at implementere Landsbyapp’en. Blandt flere udbydere har vi valgt at arbejdere videre med Min Landsby. Her får vi størst indflydelse på udformningen af app’en, og Lokalrådet er af den opfattelse, at firmaet er et passende match for byen, når der skal arbejdes videre med nye applikationer.

§ Hans Jørgen Jensen, Carsten Thomsen og Dennis Knudsen arbejder videre med kontakten og det videre forløb. Der udsendes mail vedr. beslutning til alle foreningerne. Der arbejdes på forslag til en ambassadørgruppe, der skal samarbejde med Min Landsby i det daglige arbejde.

4. Torvet

§ Lokalrådet afventer kommunens minimumsløsning og er ikke enig i afgørelsen om, at der ikke etableres fodgængerfelter i denne fase. Når der er lavet en minimumsløsning, kan der gennemføres en fodgængertælling for at dokumentere behovet. Minimumsløsningen er der orienteret om på facebook den 6. april på Lokalrådets side.

5. Borgermøde på Politigården med Politidirektør Jens Kaasgaard

§ Borgermødet afholdes den 31. august kl. 19.00 på den nye politigård i Holstebro.

6. Ansøgere til vedligeholdelse af hjerstesti og sheltere

§ FDF blev valgt til opgaven. Lokalrådet opfordrer HGF om at ansøge, når der udbydes en ny. Dennis Knudsen forholdt sig inhabil pga. sine relationer til FDF.

7. Status på opgaver – daglig drift

§ Den nye bænk ved Kildesøen er stillet op, og Lokalrådet har fået tilskud på 50 % af avisfonden. Lokalrådet skal stå for den fremtidige vedligeholdelse.

§ Lokalservice åbningstider ændres til tirsdag mellem kl. 14.00 og 16.00 og foregår stadig på Bavnehøjcentret med de samme personer, som også er tilknyttet datastuen.

8. Status på opgaver – nye projekter

§ Bænk, blomsterkasse eller lignende ved Brugsen, så der undgås bilskader, når nogle bilister tror, man kan kører ind fra Bredgade. Gitte undersøger mulighederne.

9. Orienteringssager

§ Møde med kommunens erhvervs- og kontaktudvalg den 18.5.

§ Borgermøde fredag den 21. april på namagrunden

10. Idebanken

§ Hans Jørgen Jensen deltager i kursus i fundraising.

11. Evt.

§ Der deltog 48 personer i affaldsindsamlingen, hvor der blev samlet 300 kg, hvilket udløste biografbilletter mest samlet affald.

§ Der mangler stole ved busstationen. Dennis Knudsen går en runde for at finde stolene.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post106