NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 22 Maj 2017

ReferaterOprettet af webmaster tir, maj 30, 2017 16:22

Referat af Lokalrådsmøde mandag, den 22. maj kl. 19.00 – 21.30 i Nørre Snede Hallen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat – godkendt

2. Godkendelse af dagsorden – godkendt

3. Det fortsatte forløb med Landsbyapp’en

· Der er fin tilslutning fra foreningerne til workshoppen den 29. maj for brugere og administratorer af app’en. Alle foreninger fra introduktionsmødet deltager. Workshoppen afvikles med Heino Sørensen fra Min Landsby som instruktør

· Ambassadørgruppen som skal støtte og supportere bruger og administratorer kommer til at bestå af Tinne Westfall Lambertsen, Louise Dalager, Stine Møller Nielsen, Sofus Møller og Finn Bjertrup. Dennis Knudsen fra Lokalrådet er tovholder.

· Ambassadørgruppen aftaler dato for åbning af app’en.

· Arbejdsgruppen bestående af Dennis Knudsen, Carsten Thomsen og Hans Jørgen Jensen afslutter de kontraktlige forhandlinger omkring app og hjemmeside med Min Landsby

4. Hjemmeside

· Anja Isgaard orienterede om arbejdet med Lokalrådets egen hjemmeside ns-lokalraad.dk. AI fremsender kode, så alle i lokalrådet kan give deres kommentarer omkring arbejdet.

5. Borgermøde på Politigården med Politidirektør Jens Kaasgaard

· Samarbejdet med Ældresagen fortsætter omkring udflugt til Politigården i Holstebro for alle byens borgere.

6. Status på opgaver – daglig drift

· Trægruppen på Bavnehøj har afgivet tilbud på maling af fuglekasser og byggeri af opbevaringskasser til legepladsen. Trægruppen færdiggør arbejdet omkring opgaverne.

· Hans Jørgen Jensen tager kontakt til Bussens venner for fortsættelse af samarbejdet efter 31.12.2017

· FDF’erne skal starte på deres opgave med rengøring af sheltere og skilte ved hjertestien den 1. juni. Henning Berg foretager introduktion til opgaven.

· Anja Isgaard maler bænkene. Henning Berg fremfinder malingstype.

· Lokalservice i sommerperioden gennemføres sammen med datastuen på Bavnehøj via telefon. Der er orienteret via synlige opslag på Bavnehøj.

7. Status på opgaver – nye projekter

· Arbejdet med rundkørsler, springvand og turistkontor fortsætter

8. Orienteringssager

· Gitte Solgaard orienterer Lokalrådets økonomi. Kassebeholdning på 41.109 kr.

· Orientering omkring mødet med kommunens erhvervs- og kontaktudvalg, som var en udflugt til Lokalrådene i Bording og Engesvang, der fremviste hvad de arbejder med.

9. Idebanken – ingen kommentarer

10. Evt.

· Kommuneplan er sendt i høring og frist for kommentarer er den 19. juli 2017

29.5.2017 HJJ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post107