NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 20 Juni 2017

ReferaterOprettet af webmaster tir, juni 27, 2017 19:42

Referat af lokalrådsmøde tirsdag, den 20. juni Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Carsten Thomsen, Henning Berg, Britta Sørensen, Dennis Knudsen og Gitte Solgaard

Afbud: Anja Isgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af referat - godkendt

2. Godkendelse af dagsorden - godkendt

3. Det fortsatte forløb med Landsbyapp’en

· Workshoppen for de forretningsdrivende er aftalt til den 28. juni i Nørre Snede Hallen. Sofus Møller gennemgår app’en og de forskellige muligheder for de erhvervsdrivende som får mulighed for at tilmelde sig samme aften.

· Ambassadørgruppen med Dennis Knudsen arbejder på at gå i luften den 7. juli

· Kontrakten med Min Landsby gennemarbejdes af arbejdsgruppen, hvorefter endelig aftale forventes indgået.

1. Kommunalplan i høring

· Det er meget omfattende værk at sætte sig ind. Ingen særlige kommentarer

2. Status på opgaver – daglig drift

· Henning Berg har udarbejdet arbejdsbeskrivelse for byvedligeholdelse, som fremsendes til interesserede.

· Opgaven omkring shelters er introduceret for FDF’erne

· Lokalrådet afventer afklaring af forsikringsforhold omkring nogle af de frivillige.

3. Status på opgaver – nye projekter

· Møde i arbejdsgruppen omkring rundkørsler i næste uge

· Arbejdet fortsætter i de respektive arbejdsgrupper

· Urenheder på Industrivej: TMU synes tilsyneladende at problemet er så omfattende at det har krævet ekstra behandling. Lokalrådet afventer.

· Det videre forløb med de trekantede orange klodser afventer kommuneingeniøren

4. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om økonomien. Kassebeholdningen er 37.662 kr. Udbetalinger til diverse arbejdsopgaver foretages ultimo juni.

· Borgerbesøg på politigården i Holstebro den 31. august er aftalt i samarbelde med Ældresagen.

5. Idebanken

· Nedsættelse af studiekreds omkring fundraising

· Oprettelse af en frivillig portal som en del af Nørre Snede’appen

2. Evtentuelt

· Alle rådsmedlemmer opfordres til at orientere sig i referaterne fra de forskellige møder i kommunens råd og udvalg

23.6.2017 HJJ

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post108