NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 23 August 2017

ReferaterOprettet af webmaster man, august 28, 2017 15:55

Referat af Lokalrådsmøde onsdag, den 23. august kl. i Nørre Snede Hallen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat – godkendt

2. Godkendelse af dagsorden – godkendt

3. Det fortsatte forløb med Landsbyapp’en

· App’en fungerer og mange foreninger har allerede lagt arrangementer og nyheder i den. Vi mangler 10 forretninger for at nå vort mål på 20 knappenåle. Dennis Knudsen indkalder ambassadørgruppen for at planlægge aktiviteter. Lokalrådet deltager i sensommermarkedet den 1. september, hvor der vil foregå forskellige aktiviteter tilknyttet app’en. Lokalrådet bevilger 1000 kr. til aktiviteterne, og Dennis Knudsen er tovholder.

· Kontrakt med Min Landsby er tiltrådt

· Lokalrådet besluttede at igangsætte hjemmesiden for Nørre Snede. Hjemmesiden fungerer sammen med Nørre Snede-app’en. Lokalrådet finder 2 personer, der vil fungere som bindeled til Min Landsby.

4. Generalforsamling

· En arbejdsgruppe med Carsten Thomsen som tovholder har givet Lokalrådets vedtægter et servicetjek, hvilket betyder, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden den ordinære generalforsamling

· Der indkaldes til generalforsamlinger torsdag, den 28. september i Nørre Snede hallen således

o Kl. 19.00 ekstra ordinær generalforsamling med denne dagsorden

§ Valg af dirigent

§ Valg af referent

§ Forslag og afstemning om vedtægtsændringer

o Kl. 19.30

§ Ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægter

· Der indrykkes annonce i Nørre Snede Avis den 6. september. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

· Kandidater til Lokalrådet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

· Anja Isgaard udtræder af Lokalrådet ved generalforsamlingen

· Der afholdes ekstraordinært lokalrådsmøde den 18. september, og ordinært møde den 21. september aflyses

5. Gravhøjsanlægget syd for skolen

· Lokalrådet har fra en borger modtaget et spændende forslag om inddragelse af gravhøjsanlægget som en naturlig forlængelse af Byens Hus(skolen). Ideen genoptages efter generalforsamlingen og borgeren vil blive tilbudt at indgå i en arbejdsgruppe omkring projektet

6. Status på opgaver – daglig drift

· Opgaverne drøftet herunder langtidsparkeringen med efterladenskaber på Industrivej, hvor kommunen har påtaget sig opgaven med at bringe orden i området

7. Status på opgaver – nye projekter

· Opgaverne omkring springvand og rundkørsler drøftet.

8. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om økonomien. På kontoen 51.364, 72 kr.

· Besøget på politigården i Holstebro den 31. august i samarbejde med Ældresagen. Der er tilmeldt 53 personer til turen.

· Orientering om konference i Egtved omkring Landsbyernes udvikling

9. Idebanken

· Deltagelse i Kulturby Aarhus drøftet, da Lokalrådet har bannere, som evt. kunne anvendes. Vi henvender os til kommunens kulturkonsulent.

10. Evt.

· Fortovsbelægningen på Højtoftegade og Anlægsvej drøftet. Dennis Knudsen foretager henvendelse til kommunen.

24.8.2017 HJJ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post109