NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Generalforsamling 2017

Info om lokalrådetOprettet af webmaster tir, september 19, 2017 20:29

Generalforsamlinger i Nørre Snede Lokalråd:

Lokalrådets ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 28. septembber kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen, har denne dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Der er ekstraordnær generalforsamling fra kl. 19.00 med vedtægtsændringer på dagsordenen. vedtægterne findes her

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post110