NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Referat Generalforsamling d. 28/9 2017

ReferaterOprettet af webmaster ons, oktober 04, 2017 21:14

Generalforsamling: Torsdag den 28/9 2017 kl. 19.30

Sted: Nørre Snede Hallen

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Ole Nørgaard Andersen valgt

2. Valg af referent

Henrik Østergaard valgt

3. Bestyrelsens beretning

Godkendt af generalforsamlingen.

Formanden berettede om rådets arbejde i det forløbne år.

Der blev blandt andet fortalt om:

Hvordan man fandt frem til en måde at samerbejde på når næsten alle bestyrelsesmedlemmer var nye. Til alle nye opgaver bliver der udpeget en tovholder fra bestyrelsen. Der er oprettet en idebank med forslag til nye arbejdsområder.

I løbet af året har lokalrådet blandt andet arbejdet med flg. opgaver:

Opretholdelse af børnetandpleje i lokalt regi.

Fået opsat bod-bænksæt ved Kildesøen.

Hastigheden på Torvet.

Byvedligehold og legepladsen.

Været med til at bevare vores landbetjent og fejret at det lykkedes.

Oprettet lokalservice da borgerservice blev nedlagt.

Min Landsby app gik i luften i Nørre Snede i Juli måned

Der er en ny hjemmeside på vej

Der arbejdes på at få et turistkontor centralt i Nørre Snede.

Der blev også fortalt lidt om fremtidige tiltag, om Nørre Snede er i afvikling eller udvikling. Med 40 nye boliger på vej må det være udvikling.

Det blev nævnt at det er vigtigt at passe på og hjælpe med at udvikle lokale institutioner og foreningslivet så Nørre Snede er et rart og aktivt sted at bo.

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskab blev gennemgået og godkendt. Se regnskab og budget.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budgettet godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.

Stemmetællere: Anja Isgaard jensen & Carsten Thomsen

Nye bestyrelsesmedlemmer: Kim Callesen, Erik Steffesen, Henrik Østergaard

Suppleanter: Lene Mølsted , Carsten Thomsen

Revisorer: Ole Nørgaard Andersen, Lene Mølsted.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Carsten fortalte lidt op planer for turistkontor og madpakkehus centralt i Nørre Snede.

Div. Kommentarer, især omkring torvet.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post113