NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 23 Oktober 2017

ReferaterOprettet af webmaster lør, oktober 28, 2017 15:11

Lokalrådsmøde mandag, den 23. oktober 19.00 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen (HJ), Britta Sørensen (BS), Erik Steffensen (ES), Gitte Solgaard (GS), Dennis Knudsen (DK) Henrik Østergaard (HØ)

Afbud: Kim Callesen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

· Godkendt

2. Godkendelse af referat

· Godkendt

3. Gravhøjsanlægget syd for skolen

· Lokalrådet har fra Martin Westfall modtaget et spændende forslag om inddragelse af gravhøjsanlægget som en naturlig forlængelse af Byens Hus(skolen)

· Martin fremlagde sine ideer omkring anlægget. HJ laver arbejdsbeskrivelse.

4. Status på opgaver

· Status på igangværende opgaver gennemgået.

5. Status på opgaver

· ES orienterede om arbejdet omkring turistkontor og udsmykning af rundkørsler. Begge dele er godt på vej.

· HJ orienterede om ny hjemmeside – under udarbejdelse.

· DK orienterede om app’en Der skal findes lidt flere erhvervsdrivende der vil være med.

6. Idebanken

· Wavy Banners, HJ udarbejder arbejdsbeskrivelse og får nedsat arbejdsgruppe.

· En ide til fælles projekt med NSkubib blev drøftet HJ tager kontakt til NSkubib

7. Biksemadsmøde op til kommunalrådsvalget

· HJ arbejder videre med sagen og får annonceret mm. 6 partier har givet tilsagn om deltagelse.

8. Kommunen i bevægelse

· HJJ, ES og GS deltager i mødet i remisen.

9. Orienteringssager

· Der er pt. 42.442,29 kr. I kassen.

10. Evt.

24.10.2017 HØ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post115