NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 22. November 2017

ReferaterOprettet af webmaster fre, december 15, 2017 16:31

Referat af lokalrådsmøde onsdag, d. 22. november 2017 i Nørre Snede Hallen.

Deltagere: Hans Jørgen Jensen, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Erik Steffensen, Henrik Østergaard, Kim Callesen og Gitte Solgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat Godkendt.

3. Status på opgaver – Daglig drift – drøftelse og beslutning

Lokalrådets initiativer og aktuelle opgaver inden for daglig drift blev gennemgået. Samtlige opgaver er beskrevet på behørig vis og skemalagt. Der blev givet updates på alle opgaver af opgavens tovholder. Afsluttede projekter og initiativer blev gennemgået og udfaset. Fokusområder blev identificeret og gennemgået for den kommende tid.

Initiativet vedr. ”Min Landsby”-app blev gennemgået og status på det fortsatte arbejde blev præciseret. Der blev aftalt diverse tiltag i forbindelse med app’en – herunder at sikre større tilslutning fra de lokale erhvervsdrivende. Detaljer vedr. arbejdet koordineres mellem Dennis Knudsen og Sofus Møller.

4. Status på opgaver – Nye opgaver – drøftelse og beslutning

Nye projekter og de af lokalrådet modtagne forslag blev drøftet og gennemgået. Tovholdere for projekterne blev identificeret og fordelt. Aktuelle tovholdere for nye projekter gav updates på opgaverne.

5. Idebanken

Det evalueres og overvejes at nedsætte en tænketank samt undersøge om der måtte være potentielle kandidater til samme.

6. Gravhøjsanlægget

Grundet det nuværende arbejde på skolen, blev det besluttet at se tiden an i det der på nuværende er for mange ubekendte faktorer, der vanskeliggør arbejdet. Der er aftalt opfølgning på lokalrådsmødet til januar.

7. Wavy-bannere

Udsat til næste møde.

8. Ikast-Brande kommune i bevægelse

Medlemmer af lokalrådet deltog i gruppearbejdet på dagen. Det blev besluttet at Lokalrådet ikke direkte vil være involveret i det fremtidige arbejde, men udelukkende fungere som katalysator i lokalområdet. Tiltaget bliver taget op igen på mødet i januar.

9. Identitet og fællesskab

Udsat til næste møde.

10. Evaluering af valgmøde op til kommunalrådsvalget

Det blev vurderet at biksemadsmødet op mod kommunalrådsvalget var en stor succes og at der var fulde huse. Økonomien i forbindelse med arrangementer blev gennemgået og godkendt.

11. Evaluering af Genbrugsjuletræet

Det blev vurderet at arbejdet og arrangementet omkring opstilling af genbrugsjuletræet var en succes.

12. Orienteringssager

· Økonomi – Gitte Solgaard orienterede om lokalrådets finansielle aspekter. Kassebeholdningen er 48.555,29 kr. pr. 22. november 2017.

· Samarbejde med kommunen

Behandlingstider på henvendelse til kommunen diskuteres på næste møde.

· Reception Forsvarsbrødrene

Der udarbejdes en politik for lokalrådets deltagelse i forbindelse med fremtidige arrangementer.

13. Evt.

Fremtidige mødedatoer for lokalrådet:

· 13. december 2017

· 25. januar 2018

· 22. februar 2018

· 21. marts 2018

23.11.2017 KC

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post116