NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 22. februar 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, februar 26, 2018 16:17

Lokalrådsmøde torsdag, den 22. februar 2018 kl. 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Deltagere: Hans Jørgen Jensen (HJ), Britta Sørensen (BS), Erik Steffensen (ES), Gitte Solgaard (GS), Dennis Knudsen (DK) Henrik Østergaard (HØ)

Afbud: Kim Callesen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

· Godkendt

2. Godkendelse af referat

· Godkendt

3. Status på opgaver – daglig drift

· Opgaveliste gennemgået.

· HØ følger op på olie til bænk ved Kildesø

· HJ skaffer besøgsstatistik på nørresnede.dk fra Min landsby

· DK organiserer affaldsindsamling den 22/4 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

· ES orienterede om Hunde Høm høm poseholdere.

4. Status på opgaver – nye projekter

· Liste gennemgået

· ES arbejder videre med turisthytten - HØ laver skitser. Det samlede Lokalråd skal godkende udformning, størrelse mv. inden igangsætning.

· Rundkørsler - afventer svar fra kulturkonsulent.

· Springvandet: Arbejdsgruppen forsætter arbejdet med nye forslag.

· Banner kunst: Arbejdet forsætter, tilladelse til ophængning er i hus. HJ og ES søger midler

· Renoverings trængende huse: Lokalrådet godkendte brev forfattet i samarbejde med NS Byinvest og NSHH. Brevet sendes til udvalgte ejere af udlejningsejendomme, der efter lokalrådets mening trænger til vedligeholdelse af facade.

· NAMA event: Skal foregå på en anden måde, der må ikke males på væggene. Gruppen arbejder videre.

· Schat Jacobsen – revitalisering: Arbejdsgruppen forsætter arbejdet.

5. Evaluering af møde med NSHH og Borgerforeningen den 1. februar –

· Godt møde, hvor vi fik et fint indblik i hvad de andre foreninger havde på tapetet.

· Der skal aftales et nyt møde om et års tid.

  1. Idebanken

· Oprettelse af 8766 – invest – fundraising. Skal undersøges nærmere.


  1. Hvordan forholder vi os til receptioner, jubilæer, indvielser, fødseldage etc. –

· Ved specielle lejligheder tages punktet op

  1. Orienteringssager

· Økonomi : Kassebeholdning 42.999,11kr.

· HØ undersøger hvordan vi bedst får vores fælles dokumenter i skyen.

· Valg 2018: Vi skal bruge mindst en ny kandidat.

  1. Evt.

· Møder 2018 : Næste møde d. 21/3

  1. Slut – 22.00

26.02.2018 HØ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post119