NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 21. marts 2018

ReferaterOprettet af webmaster tir, marts 27, 2018 16:11

Lokalrådsmøde torsdag, den 21. marts 2018 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen

Dagsorden

Fraværende var: Gitte Solgaard, Henrik Østergaard, Kim Callesen ( udtrådt af Lokalrådet)

Velkommen til Lene Mølsted som var suppleant.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Valg af sekretær

Lene Mølsted indtræder som sekretær, da Kim Callesen er udtrådt af lokalrådet.

4. Status på opgaver – daglig drift

· Hjemmeside/ Landsbyapp, der har været møde med Min Landsby, vi har fået en god kontrakt i hus.

· De gule stole kommer ud inden påske.

· Der arbejdes videre med affaldsindsamlingen.

5. Status på opgaver – nye projekter

· Turisthytten, projektet går fremad, ansøgning om byggetilladelse sendes til kommunen snarest, der bliver endvidere udarbejdet tegninger til udsmykning af rundkørslen.

· Springvand, der arbejdes videre med springvandet, som vi gerne ser kommer til at matche turisthytten og vores nye skole.

· Wawy Banners, projektet ” Nørre Snede i en fart” kører videre med forventet opsætning ca. 1. maj

· NAMA Event, der er etableret et stort arrangement lørdag D. 14.04. fra kl. 10.00 – 14.00, i de gamle haller hos Nama på Spættevej, - se annoncering på hjemmesiden og i den Lille Avis,

6. Teaterforestiiling

· Vi sender forespørgsel til NSKUBIB om det var et projekt for deres forening

7. Idebanken

· Fokus

o Oprettelse af 8766 – invest –Udsat

o Hvordan bliver byens liv i Nørre Snede med Bestseller Tower-

o Formanden har sendt et oplæg omkring hvad vi vil i Nørre Snede, til Steen Hebsgard, samt givet et forslag til en konference om temaet

8. Parkeringspladser

· Hos Steffs Place er der ansøgt om 3 P. pladser med 2 timers parkering, lokalrådet sender vores anbefaling til kommunen.

· 2 handicap parkeringspladser ved biblioteket er et ønske fra en borger, vi vidersender dette til skolen.


9. Hvordan forholder Lokalrådet sig til en indvielse, en event og en fødselsdag

· Vi beslutter løbende hvad der skal gives til, og hvor meget.

10. Orienteringssager

· Økonomi , Kr. 42.999,00

11. Evt

· Møder 2018 Sekretæren har dem klar til næste møde

12. Slut Næste møde D. 11.04.2018 kl. 18.30

18.03.2018 HJJ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post120