NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

ReferaterOprettet af webmaster søn, juni 03, 2018 22:04

Lokalrådsmøde onsdag, den 17. maj 2018 18.30 – 22.00 i Byens Hus.

Fravær: Erik Steffensen og Britta Sørensen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne – opgavelisten gennemgået, de respektive tovholdere gav en status, alt kører planmæssigt. Den 28/5 afholdes møde med NSHH angående nørresnede.dk.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Evaluering på fernisering

5. Idebanken – drøftelse og gennemgang.

6. Møde med erhverv-, vækst- og bosætningsudvalget 4/6 2018. Individuelle møder med lokalråd fra Engesvang, Ejstrupholm, Nørre-Snede, Bording + til sidst et fælles møde med alle lokalråd og udvalget.

Ideer til dagsorden til det individuelle møde: Byggegrunde mangler i byen(kun Kildebakken), faldefærdige huse til udlejning, større forståelse fra kommunens side af, at der lyttes til lokalrådet. Hvilken strategi har udvalget for lokalrådene? HJ sender mail til kommunen med vores punkter til fællesdagsorden til mødet.

7. Orienteringssager –

· Økonomi – 36.951,85 kr.

8. Evt. –

· Møder 2018

· Mandag 18/6

· Tirsdag 14/8

· September generalforsamling

· Onsdag 10/10

· Torsdag 15/11

· Mandag 10/12 – møde og julefrokost 😊

9. Slut –

27.05.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post122