NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 18. juni 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, juni 25, 2018 21:55

Lokalrådsmøde mandag, den 18. juni 2018 18.30 – 22.00 i Byens Hus.

Fraværende: Erik Steffensen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning

· Tovholdere giver status på opgaverne – Medlemmer fra lokalrådet har rengjort parasoller og andet ved busholdepladsen. Kommunen (Lene Hoffmann) kontaktes, angående rengøring af parasoller og legeredskaber i krydset fremover. Desuden trænger parasollerne til vedligehold, da de er ved at ruste.

Folder om bannerkunst og vores landsbyapp. Skal sættes op i de 2 informationstavler (torvet+busholdepladsen). HJ har en nøgle.

Kort drøftelse af de øvrige opgaver.

4. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning

· Tovholdere giver status på opgaverne og der er drøftelse

5. Idebanken – kort drøftelse.

Til Hærvejsløbet lørdag den 23/6 males 3 stk. cykler gule. Der laves skilte som kan stå rundt i byen, med nørresnede.dk på. Cyklerne sættes op rundt om i byen sammen med et skilt, hvor flest cyklister ser cyklerne.

6. Køb af højttaleanlæg – drøftelse og endelig beslutning at højtaleranlæg købes.

7. Gadeteaterfestival – 17/8, NSKUBIB står for det og vi er til rådighed for dem. 2 forestillinger samme dag, en kl.ca.12 på skolen primært for skoleelever og kl.16.30 på torvet for hele byen.

8. Valg/generalforsamling

Dato 26/9 kl.19.00 i Nørre Snede hallen.

9. Orienteringssager

· Møde 4/6-18 med erhverv-, vækst- og bosætningsudvalget. Der ansættes en bosætningskonsulent, som ønsker et tæt samarbejde med lokalrådet. Konsulenten er endnu ikke ansat endnu. Udvalget blev orienteret om de punkter vi blev enige om til sidste møde.

· Økonomi – 32.972,10 kr.

10. Evt.

Næste møde 14/8.


18.06.2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post123