NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 14. august 2018

ReferaterOprettet af webmaster man, september 03, 2018 20:49

Lokalrådsmøde tirsdag, den 14. august 2018 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat. Godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse

· Tovholdere giver status på opgaverne – turistkontor og Skulptur i rundkørsel er under udarbejdelse.

4. Status på opgaver – daglig drift

· Tovholdere giver status på opgaverne

· Det er besluttet, at indgå ny økonomisk aftale med Min Landsby omkring hjemmesiden.

5. Idebanken – drøftelse af nye ideer

6. Generalforsamling – drøftelse og beslutning

· Afholdes onsdag 26/9 2018 kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen. Dagsorden i følge vedtægter. Der annonceres på ns-lokalraad.dk, nørresnede.dk og de sociale medier.

7. Sensommermarked den 31. August – drøftelse og beslutning

· Tema, stand, tidsrum 16.30 – 20.30. Stand er booket.

8. Gadeteaterfestival 17. August – drøftelse og beslutning

- Alt er på plads.

9. Samarbejde med foreningerne – drøftelse

10. Orienteringssager

· Økonomi – kassebeholdning 42.519,01 kr.

11. Evt.

Der bliver muligvis behov for et mindre møde inden afholdelse af generalforsamling. Formanden indkalder, hvis det bliver nødvendigt.

12. Slut 29/08/2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post124