NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Generalforsamling 2018

Info om lokalrådetOprettet af webmaster man, september 03, 2018 20:51

Indkaldelse til generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd:

Lokalrådets ordinære generalforsamling, som finder sted onsdag, den 26. september 2018 kl. 19.30 i Nørre Snede Hallen, har denne dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag - forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter, samt valg af revisorer.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

Med venlig hilsen

Nørre Snede Lokalråd  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post125