NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Referat generalforsamling d. 26/9 2018

ReferaterOprettet af webmaster fre, september 28, 2018 14:11

Generalforsamling i Nørre Snede Lokalråd 26/9 2018

Referat:

1. Valg af dirigent – Ole Nørgaard Andersen

2. Valg af referent – Lene Mølsted Zachariassen

3. Bestyrelsens beretning ved formand – Hans Jørgen Jensen

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer - Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

5. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ingen forslag er indkommet.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved kasserer – Gitte Solgaard Andersen. Godkendt

7. Valg af bestyrelse medlemmer 4 medlemmer på valg, Britta Sørensen, Dennis Knudsen, Hans Jørgen Jensen og Gitte Solgaard, alle genopstiller og er genvalgt.
Valg af suppleant Knud Pedersen som 2. suppleant og Carsten Thomsen fortsætter som 1. suppleant.
Valg af revisor, igen Ole Nørgaard Andersen og Lene Mølsted Zachariassen.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt)

Enkelte tilstedeværende deltagere til generalforsamlingen retter en tak til Lokalrådet for deres arbejde, gennem det forgangene år.
27/9 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post126