NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 10. oktober 2018

ReferaterOprettet af webmaster tor, oktober 25, 2018 17:26

Lokalrådsmøde onsdag, den 10. oktober 2018 18.30 – 22.00 på Nørre Snede skole

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling – Godkendt

3. Generalforsamling – kort evaluering

4. Konstituering – drøftelse og beslutning

· Valg af formand HHJ, næstformand BS, sekretær LMZ og kasserer GS.

· Fremover laver sekretær LMZ også dagsorden til møderne. Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren senest 1 uge inden mødet. LMZ sender dagsorden ud til medlemmerne pr. mail.

5. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

6. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

7. Idebanken – drøftelse og beslutning

8. Bankskifte – drøftelse og beslutning

· Vi betaler i dag i Jyske Bank et gebyr på 250,- kr. pr. kvartal + gebyr for at have en konto. Der er enighed om, at kassereren går videre med at finde anden mulighed for pengeinstitut.

9. Henvendelse fra forældre i Børnehaven (Lene orienterer) – drøftelse og beslutning

· I forbindelse med de store besparelser på bla. børneområdet, ønsker Nørre Snede børnehave et samarbejde med frivillige seniorer i byen evt. gennem Ældresagen. Lokalrådet bakker op om sagen og den overdrages hermed til Ældresagen.

10. Sensommermarked den 31. August – evaluering, en god aften.

11. Gadeteaterfestival – evaluering – en succes.

12. Orienteringssager –

· Økonomi – Gitte 53.360,59 kr.

13. Evt. –

Lene orienterer om, at skolen har haft besøg fra Ikast-Brande kommune angående sikker skolevej. Der er fra skolens side af, et stort ønske om endnu en fodgængerovergang hen til skolen, da skolen nu har ændret indgangsparti. Denne fodgængerovergang skal placeres hen over Skovbakken. Lokalrådet bakker op om dette ønske, LMZ skriver et brev på Lokalrådets vegne, i samråd med HJJ og sender til kommunen.

Næste møde: 7/11 kl.18.30

22/10 2018 LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post127