NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 9. November 2015

ReferaterOprettet af Bestyrelsen tir, november 10, 2015 16:17

Lokalrådsmøde: Mandag den 9/11 2015 kl. 19.30-20.45

Sted: Nørre Snede Skole (Lokale 45)

Deltagere: Henning Berg (HB), Bjørn Kassøe (BK), Henrik Østergaard (HØ), Maibritt Larsson (MB)

Afbud: Rasmus Winther (RW), Finn Ipsen (FI), Jens Erik Pedersen (JEP)

DAGSORDEN + REFERAT

1) Godkendelse af sidste mødereferat.
- Godkendt

2) Orienteringspunkter.

Legepladsen / grøn ordning:
- Der kommer først svar til foråret (pga. flere ansøgninger end der er penge til, skal ansøgningerne behandles i byrådet)

Søen
- Før projektet kan igangsættes, skal der findes ny entreprenør, da Knud Kristensen (N.E.M) har stoppet sin virksomhed.

Besigtigelse af Torvet med Ikast-Brande Kommune (drift og anlæg), færdselspolitiet og politibetjent Viggo Nielsen:
- På foranledning af NSL blev Torvet besigtiget 26. okt. Enighed blandt de deltagende om at der bliver kørt for stærkt. Politiet mener, at skiltning skal ændres til stillevej (30 km/t), da det ikke er realistisk at fastholde gågade (15 km/t). Der blev talt om følgende mulige virkemidler ift. at sænke farten: Udvidelse af området omkring Torvet 20-30m til alle fire sider, etablering af ”porte” ved alle indkørsler – herunder skiltning i galger i bilisters øjenhøjde, ophævelse af ubetinget vigepligt så der bliver højrevigepligt, afstribning á la fodgængerovergang, fysiske forhindringer (bump eller hævede flader). Ikast-Brande Kommune drift-/anlægsafd. kommer med forslag til forandringer, som vil blive kommunikeret ud i byen via Lokalrådet inden noget igangsættes.

Indrapportering til Ikast-Brande Kommune af mangelfuld/uklar skiltning vedr. gennemkørende lastbiler hhv. øst og vest for Nørre Snede:
- Bjørn har dokumenteret manglende/uklar skiltning af gennemkørselsforbud for lastbiler ind gennem byen og indberettet det til kommunen.

3) Uplights på Torvet
- Henrik og Henning har gravet efter tomrør i bedene på Torvet til ledningsføring for uplights. Desværre uden at finde noget. Tidligere er rørene med professionel hjælp blevet eftersøgt ved spuling. Vi vil informere om forløbet i en artikel i de lokale medier. Med mindre der kommer nyt initiativ fra andre, har vi til hensigt at droppe projektet. Det resterende bevilgede beløb fra Borgerforeningen vil i så fald blive returneret.

4) Nye arbejdsgrupper?
- Bosætning/tilflytning: Henrik er ved at undersøge mulighed for at etablere en arbejdsgruppe.

5) Kommunikation, medier.
- Vi havde en bred snak om kommunikation og hvordan vi kan vi få fortalt flere historier om, hvad der foregår i byen. Bjørn opsummerede de seneste historier han har skrevet om div. trafikforhold. Henning ser på om der kan laves en historie om 3-års status for affaldsindsamling varetaget af borgere/foreninger.

6) Næste møde, dagsordenansvarlig?
- 14. dec. kl. 19.30. Henrik tager ansvar for dagsordenen igen.

7) Evt.
- Henning tager opgaven med at spørge Hans Erik om Lokalrådet kan få postadresse på skolen.


  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post81