NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 14. December 2015

ReferaterOprettet af Bestyrelsen tir, december 29, 2015 19:26

Lokalrådsmøde: Mandag den 14/12 2015 kl. 19.30-20.45

Sted: Nørre Snede Skole (Lokale 45)

Deltagere: Henning Berg (HB), Bjørn Kassøe (BK), Henrik Østergaard (HØ), Finn Ipsen (FI).

Afbud: Jens Erik Pedersen (JEP), Rasmus Winther (RW), Maibritt Larsson (MB )

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste mødereferat.
- Godkendt

2) Orienteringspunkter:

Arbejdsgruppe NSL 2.0
- December-mødet i arbejdsgruppen blev aflyst. Næste møde 5. januar.

Byvedligehold / storskraldsindsamling
- Alle involverede forsætter indtil videre. Kommunens storskraldsindsamling starter i det nye år. Henning har dialog med IBK Miljø og affald om at vi evt. selv i NS fra 2. kvt. organiserer storskraldsindsamling.

Skoleprojektet
- Der er aktuelt dialog om de sidste detaljer. God proces omkring hvordan det hele kan falde i hak. Det er først nu at entreprenøren faktisk taler med brugerne.

GPS-korrektioner
- Bjørn har over tre omgange korrigeret fejl på Google Maps, således at rute 185/411 nu på kortet vises på Omfartsvejen nord om byen (i stedet for ind gennem byen). Det sidste er endnu ikke rettet, så der er fortsat fejlvisning når Google Maps bruges som GPS (trafik sendes ind gennem byen i stedet for uden om)

Orientering om sø-renovering
- Entreprenør valgt (Jette og Svend, Boest). Arbejdet går i gang til februar.

3) Økonomi, herunder uplight.
- Det er ikke lykkedes at gennemføre projektet, da tomrørene der skulle have været nedlagt ikke har været til at finde. Vi beslutter at returnere det oprindelige beløb, kr. 40000 minus afholdte udgifter kr. 4750 til Borgerforeningen med tak.

4) Næste møde, dagsordenansvarlig?
- 11. januar kl. 19.30. Henrik tager sig af dagorden.

5) Evt.
- Indsamling af stolene op til nytårsaften varetages af Henning og Henrik. De skruer også låg på skraldespandene.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post82