NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 18. Januar 2016

ReferaterOprettet af Bestyrelsen tir, januar 19, 2016 15:57

Lokalrådsmøde: Mandag den 18/1 2016 kl. 19.30-20.45

Sted: Nørre Snede Skole (Lokale 45)

Deltagere: Henning Berg (HB), Bjørn Kassøe (BK), Henrik Østergaard (HØ), Maibritt Larsson (MB ) Finn Ipsen (FI).

Afbud: Jens Erik Pedersen (JEP), Rasmus Winther (RW),

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste mødereferat.

- Godkendt.

2) Orienteringspunkter.

Arbejdsgruppe NSL 2.0

- Henning og Bjørn orienterede om seneste møde.

Skoleprojektet.

- Ikast-Brande Kommune vil inden for en overskuelig fremtid offentliggøre den endelige udformning af projektet.

Søprojektet.

- Gravearbejdet er startet i dag. Der er sket en beklagelig fejl, idet naboerne ikke som planlagt er blevet orienteret, før arbejdet gik i gang. Finn I. taler med Henrik Norsker om at få rådet bod på dette så hurtigt som muligt. Derefter orientering i Den Lille Avis.

3) Økonomi

Uplight, se henvendelse fra Kirsten Hoffmann (Soc.).

”Afventer lige at høre fra jer om jeg skal tage jeres ønske med fra jer om uplights til vor interne pulje i Tmu” … ”Og om der er andre småting i sigte”

- Henrik spørger Borgerforeningen om deres støtte til projektet kan genbevilges, hvis det manglende beløb kan skaffes fra Ikast-Brande Kommune. Henrik svarer derefter Kirsten Hoffmann.

- Muligt nyt projekt: Belysning af Kirkestien. Der er fra flere borgere udtrykt ønske om belysning af stien. Vi tænker at adaptiv belysning (lys som tænder, når nogen bevæger sig i nærheden) kunne være en god idé. Det skal være ikke-blændende.

- Alle indtægter modtaget. Alle udlæg betalt. God positiv likviditet.

- Vi mangler en af de, der skal revidere regnskabet: Maibritt spørger Finn Averhoff.

- Der mangler noget afklaring omkring likviditetsstyring vedr. søprojektet, hvor bevilget beløb først udbetales efter at arbejdet er udført. Finn I. følger op og giver besked til Maibritt.

4) Mascot, henvendelse fra 8. årgang

- Henrik skriver et svar til 8. årgang.

5) Næste møde, dagsordenansvarlig

- Møde 8. febr. Henning står for dagsorden.

6) Evt.

- Intet.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post83