NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 14. Marts 2016

ReferaterOprettet af Bestyrelsen tir, marts 15, 2016 16:12

Lokalrådsmøde: Mandag den 14/3 2016 kl. 19.30-20.45

Sted: Nørre Snede Skole (Lokale 45)

Deltagere: Henning Berg (HB), Bjørn Kassøe (BK), Jens Erik Pedersen (JEP), Rasmus Winther (RW), Henrik Østergaard (HØ), Maibritt Larsson (MB ) Finn Ipsen (FI).

Afbud: Maibritt, Jens Erik, Rasmus

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste mødereferat.
- Godkendt

2) Orienteringspunkter.

Arbejdsgruppe NSL 2.0
- Henning og Bjørn orienterede om arbejdet. Vi gennemgik foreløbige udkast fra arbejdsgruppen og bringer kommentarer tilbage. Vi foreslår arbejdsgruppen at infomøde om nyt lokalråd vers. 2.0 afholdes 25. eller 28. april, og at det kombineres med afholdelse af Nørre Snede Lokalråds ordinære generalforsamling.

Skoleprojektet.
- Sidste workshop blev afholdt i januar. Henning rejste spørgsmål bl.a. vedr. tilgængelighed (adgangsforhold og toiletforhold for handicappede) ift. alle de funktioner, der skal rummes. Mail sendt til de involverede politikere og embedsmænd. Henning beskrev hvorledes forskellige af hans kommentarer ikke er kommet med i referater. Vi støtter, at Henning følger op skriftligt og beder om, at kommentarerne bliver ført til referat.

Søprojektet.
- Arbejdsgruppen har foreslået, at søen kaldes for ”Kildesøen”. Dette går videre i det politiske system. Der arbejdes på beplantning rundt om søen bestående af oprindelige danske plantesorter.

3) Økonomi
- Punktet udsat

4) Generalforsamling, dato, sted mm.
- Afholdes på Nørre-Snede Skole lokale 45 den 25. eller 28. april. Henrik og Henning sørger for evt. forplejning.

5) Up-light
- Udsat

6) Tjekliste, Tarzanbanen?
- Henrik tjekker op på, hvem der har tjansen med eftersyn.

7) Tryghedsambassadør, henvendelse fra politiet
- Vi overvejer hvor relevant det er med lokale tryghedsambassadører, når vi har en lokal landbetjent i byen. - Henning taler med Viggo, vi tager det op igen på næste møde. Henrik giver foreløbigt svar tilbage på henvendelsen.

8) Næste møde, dagsordenansvarlig?
- 11. april, Henrik udsender dagsorden.

9) Evt.
- Shelter-toilettet skal flyttes i år. Henning og Henrik ser på det.
- Punkt vedr. velkomstpakke behandles på næste møde.
- Invitation fra IBK til drøftelse af ny landdistriktspolitik rundsendes til bestyrelsen.
- Info fra IBK: Egekrattet på Ege Allé vil blive beskåret for at sørge for at grene m.m. ikke er til fare.  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post84