NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 11. April 2016

ReferaterOprettet af Bestyrelsen tir, april 12, 2016 17:22

Sted: Nørre Snede Skole (Lokale 45)

Deltagere: Henning Berg (HB), Bjørn Kassøe Andersen (BKA), Henrik Østergaard (HØ), Maibritt Larsson (MB ) Finn Ipsen (FI).

Afbud: Jens Erik Pedersen (JEP), Rasmus Winther (RW)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af sidste mødereferat.
Referat godkendt

2. Orienteringspunkter.

Arbejdsgruppe NSL 2.0
- Henning og Bjørn refererede fra de seneste to møder i arbejdsgruppen, hvor fokus har været på at få vedtægter og valgprocedure på plads. Det bliver præsenteret på informationsmødet 25. april.

Søprojektet
- På seneste møde har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at den renoverede sø nu hedder Kildesø. I forbindelse med renoveringen blev det synligt, at der springer tre kilder i søens bund.

Legepladsen
- Projektet er næsten færdigt, senest er der flyttet planter fra Frugthaven (ved den store sten) over på legepladsen. Der mangler lidt faldsand og der er stadig noget, som skal ordnes med dræn.

Nye vimpler er oppe (info)
- Vimperne på de tre flagborge ved byens indkørsler er blevet skiftet ud med friske. Henning har udskiftet, og vi har dialog med Borgerforeningen ift. at sponsorere de friske vimpler.

Toiletskur flyttes
- Toiletskur ved shelter skal flyttes, det kræver fire stærke mænd. Henning og Henrik får det organiseret.

Rengøring af diverse. plastik-elementer på torvet, info
- Gitte Solgaard og Henning er ved at finde ud af, hvordan de kan blive renset. Producenten har oplyst, hvilke materialer der er benyttet og hvordan det skal renses. Gitte bringer det videre til Ikast-Brande Kommune. I øvrigt er springvandet gjort rent og de gule stole er stillet frem i rengjort stand.

3. Økonomi
- Maibritt redegjorde for hidtidige aktiviteter i 2016 og femviste første udkast til regnskab for 2015, som udviser et overskud. Vi talte om mulige projekter, som Lokalrådet kan igangsætte, bl.a. idé om en ekstra bænk i ved Kildesø, som matcher bænken rundt om træet.

4. Generalforsamling,
- Den afholdes i kantinen på skolen. Forplejning bliver the, kaffe, vand og frugt (Henning). Finn I. foreslås som dirigent. Maibritt kontakter Lene Mølsted og Finn Averhoff om de vil genopstille som revisorer. Elvin og/eller Carsten vil fortælle om arbejdet vedr. NSL 2.0 (det lægges ind under punktet “Eventuelt”).
Vi beder følgende arbejdsgrupper fortælle kort om indsatsen:
- Legeplads (Gitte, Henning spørger)
- Kildesø (Henrik Norsker, Finn I. spørger)
- Byvedligehold (Henning).
Bjørn sidder ved indgangen og indmelder medlemmer, som gerne vil kunne stemme.
Datoforslag til ekstraordinær generalforsamling: Vi foreslår 6. juni. kl 19.30

5. Rundsending af besked til vores ca. 200 på mailingliste om generalforsamling og infomøde.
- Bjørn rundsender til mailinglisten, annonce + lidt ekstra info.

6. Fællesmøde med de andre lokalråd i IBK.
- Mødet afholdes 10. maj i Bording. Input fra NSL bliver info om skoleprojektet, arbejdet med NSL 2.0 og årets afslutttede projekter. Henrik bringer dette videre til Evald Asp fra Bording Lokalråd.

7. Frivilligcenter – Se rundsendte.
- Bjørn lægger det på noerresnede.dk

8. Up-light
- Teknik- og Miljøudvalget har bevilget 25.000 til at løse problemet med manglende rø til uplights. Henrik afventer svar fra Borgerforeningen, om vi kan genoplive projektet med deres støtte. Jens Erik Antonsen har meldt ind, at han gerne vil være med til at få projektet på skinner, og at det giver god mening ift. koordinering med stik til julebelysningen.

9. Næste møde, dagsordenansvarlig?
- 9. maj. Henrik udsender dagsorden.

10. Evt.
- Affaldsindsamling, Henrik og Bjørn annoncerer at det foregår på lørdag kl. 10 med start på den runde p-plads på Torvet (hvor Henning er ankerperson).

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post85