NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde d. 15. juni 2016

ReferaterOprettet af Bestyrelsen søn, juni 19, 2016 18:08

Lokalrådsmøde: Mandag den 15/6 2016 kl. 19.30-20.45

Sted: Nørre Snede Bibliotek

Deltagere: Henning Berg (HB), Bjørn Kassøe (BK), Henrik Østergaard (HØ), Finn Ipsen (FI).

Afbud: Jens Erik Pedersen (JEP), Rasmus Winther (RW), Maibritt Larsson (MB )

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste mødereferat.
- Godkendt

2) Orienteringspunkter.
- Valg til bestyrelse: Vi har sagt ja til udgifter på ca. 3000 kr. til løbesedler og roll-up bannere vedr. valget efter sommerferien. De praktiske opgaver i forbindelse valget er fordelt. Næste møde i arbejdsgruppen er aftalt til 2. august. Bjørn skriver mail til arbejdsgruppe cc bestyrelsen om kommunikation af nuværende opstillede kandidater via aviser og Facebook.
- Fællesmøde afholdt med de øvrige lokalråd i kommunen. Mødet blev holdt i Bording, hvor vi fik vist deres forskellige igangværende projekter.
- Skoleprojektet: Henning orienterede og svar og manglende svar på konkrete spørgsmål vedr. skolebyggeriet.
- Søprojektet: Finn fremlagde aktivitetsregnskabet som er klar til indsendelse til Friluftsrådet med henblik på at få udbetalt de sidste penge. Det er indregnet i budgettet at Lokalrådet betaler op til kr. 3000 vedr. ny bænk. Vi har fået besked fra Avisfonden, som bevilger 50 pct. af materialeudgiften til bænken, max kr. 10000. Beløbet kr. 8000 til bænken kommer fra budgettet for søprojektet. Samlet budget for bænken er på ca. 17-20.000 kr. Den laves af Alfred Johansen i samme stil som den eksisterende bænk rundt om træet. Det sidste som mangler er at få en god stenbelægning under de to bænke. Finn I. har dialog med IBK om dette.
- Storskraldsindsamling: Vi har fået udkast til aftale fra IBK. Vi er enige om at aftalepart lokalt skal være Nørre Snede Lokalråd, som dermed også kommer til at modtage pengene. Kommunens behov for at sikre, at frivillige er dækket af en fritids-/ulykkesforsikring, foreslår vi IBK, at vi løse ved at de, som deltager i indsamlingen, før opgaven underskriver på en deltagerliste, hvor de samtidig bekræfter at de er dækket af egen fritids-/ulykkesforsikring. Henning beder IBK om at udforme det ark, som de deltagende skal underskriver, så det fremgår som et bilag til aftalen.
Vi beslutter at lade Henning indgå den præcise aftale med de involverede om, hvordan beløbet fra IBK fordeles mellem NSL og de, som lægger bil til.

3) Økonomi

Vi konstaterede, at der er penge til at dække de besluttede udgifter og får økonomisk status på et senere møde, hvor kassereren er til stede.

4) Generalforsamling, opfølgning:
- Henrik udfærdiger referat fra den ekstraordinære generalforsamling og får det lagt på hjemmesiden og orienterer bestyrelsen og NSL 2.0 arbejdsgruppen, når det er klar.

5) Sct. Hans:
- NSL sælger bradepandekage ved Skt. Hans arrangementet. Henning koordinerer.

6) Bænk / bordsæt:
- Etablering af bænk ved Kildesø vedtaget jf. pkt. 2.

7) Up-light:
- Henrik og Henning orienterede: Vi har dialog med IBK om at betale strømforbrug og er i færd med at undersøge hvor meget(lidt) strøm hver enkelt uplight forbruger og præcist hvor mange, der skal være. Vi mangler fortsat at få genoptaget dialogen om finansiering med Borgerforeningen.

8) NSL 2.0:
- Vi talte lidt om videreførelse af de igangværende projekter/arbejdsgrupperne. Det drejer sig om følgende:
• Trafikgruppen (Torvet og Rørbækvej – Bjørn, Henning)
• Affaldsindsamling (Henning er tovholder)
• Stigruppe (Bjørn, Finn I., Arne Kiel)
• Søprojektet (Finn I., Henrik N.)
• Legeplads (Gitte er tovholder)
En status over gruppernes arbejde kan gives af grupperne til den nyvalgte bestyrelse efter valget.

9) Næste møde, dagsordenansvarlig?
- Afholdes 8. august kl. 19.30.

10) Evt.
- Lidt snak om noerresnede.dk. Domænerne ligger hos Lokalrådet. Websitet passes iflg. skriftlig aftale af Bjørn Kassøe Andersen, der også via sin virksomhed afholder driftsudgifterne.

Ref: Bjørn Kassøe Andersen


  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post90