NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


13 kandidater til bestyrelsen i Nørre Snede Lokalråd

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen ons, juli 06, 2016 21:28
Så er kandidatlisten til Valg i Nørre Snede lokalråd klar - og tilmeldingsfristen er udløbet. Nedenstående stiller op til valg til bestyrelsen for Nørre Snede Lokalråd:

· Anja Isgaard Jensen
· Britta Sørensen
· Carsten Thomsen
· Claus Vilhelmsen
· Dennis Knudsen
· Finn Bjertrup
· Gitte Solgaard Andersen
· Hans Jørgen Jensen
· Henning Berg
· Henrik Østergaard
· Janie Rasmussen
· Ricki Voss Kjærgaard
· Ole Weilstrup

Valget afholdes følgende steder:

· 27. august: Superbrugsen og Rema1000, kl. 10-12
· 27. august: Præriefesten, kl. 13-15
· 2. september: Sensommermarked, kl. 17-21

Valgets resultat offentliggøres 3. september kl. 12 på SuperBrugsens P-plads.

Se stemmeseddel med billeder af kandidaterne her

En præsentation af de kandidater der har ønsket det kan ses på http://www.noerresnede.dk/

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post91

Bestyrelsesmøde d. 15. juni 2016

ReferaterOprettet af Bestyrelsen søn, juni 19, 2016 18:08

Lokalrådsmøde: Mandag den 15/6 2016 kl. 19.30-20.45

Sted: Nørre Snede Bibliotek

Deltagere: Henning Berg (HB), Bjørn Kassøe (BK), Henrik Østergaard (HØ), Finn Ipsen (FI).

Afbud: Jens Erik Pedersen (JEP), Rasmus Winther (RW), Maibritt Larsson (MB )

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste mødereferat.
- Godkendt

2) Orienteringspunkter.
- Valg til bestyrelse: Vi har sagt ja til udgifter på ca. 3000 kr. til løbesedler og roll-up bannere vedr. valget efter sommerferien. De praktiske opgaver i forbindelse valget er fordelt. Næste møde i arbejdsgruppen er aftalt til 2. august. Bjørn skriver mail til arbejdsgruppe cc bestyrelsen om kommunikation af nuværende opstillede kandidater via aviser og Facebook.
- Fællesmøde afholdt med de øvrige lokalråd i kommunen. Mødet blev holdt i Bording, hvor vi fik vist deres forskellige igangværende projekter.
- Skoleprojektet: Henning orienterede og svar og manglende svar på konkrete spørgsmål vedr. skolebyggeriet.
- Søprojektet: Finn fremlagde aktivitetsregnskabet som er klar til indsendelse til Friluftsrådet med henblik på at få udbetalt de sidste penge. Det er indregnet i budgettet at Lokalrådet betaler op til kr. 3000 vedr. ny bænk. Vi har fået besked fra Avisfonden, som bevilger 50 pct. af materialeudgiften til bænken, max kr. 10000. Beløbet kr. 8000 til bænken kommer fra budgettet for søprojektet. Samlet budget for bænken er på ca. 17-20.000 kr. Den laves af Alfred Johansen i samme stil som den eksisterende bænk rundt om træet. Det sidste som mangler er at få en god stenbelægning under de to bænke. Finn I. har dialog med IBK om dette.
- Storskraldsindsamling: Vi har fået udkast til aftale fra IBK. Vi er enige om at aftalepart lokalt skal være Nørre Snede Lokalråd, som dermed også kommer til at modtage pengene. Kommunens behov for at sikre, at frivillige er dækket af en fritids-/ulykkesforsikring, foreslår vi IBK, at vi løse ved at de, som deltager i indsamlingen, før opgaven underskriver på en deltagerliste, hvor de samtidig bekræfter at de er dækket af egen fritids-/ulykkesforsikring. Henning beder IBK om at udforme det ark, som de deltagende skal underskriver, så det fremgår som et bilag til aftalen.
Vi beslutter at lade Henning indgå den præcise aftale med de involverede om, hvordan beløbet fra IBK fordeles mellem NSL og de, som lægger bil til.

3) Økonomi

Vi konstaterede, at der er penge til at dække de besluttede udgifter og får økonomisk status på et senere møde, hvor kassereren er til stede.

4) Generalforsamling, opfølgning:
- Henrik udfærdiger referat fra den ekstraordinære generalforsamling og får det lagt på hjemmesiden og orienterer bestyrelsen og NSL 2.0 arbejdsgruppen, når det er klar.

5) Sct. Hans:
- NSL sælger bradepandekage ved Skt. Hans arrangementet. Henning koordinerer.

6) Bænk / bordsæt:
- Etablering af bænk ved Kildesø vedtaget jf. pkt. 2.

7) Up-light:
- Henrik og Henning orienterede: Vi har dialog med IBK om at betale strømforbrug og er i færd med at undersøge hvor meget(lidt) strøm hver enkelt uplight forbruger og præcist hvor mange, der skal være. Vi mangler fortsat at få genoptaget dialogen om finansiering med Borgerforeningen.

8) NSL 2.0:
- Vi talte lidt om videreførelse af de igangværende projekter/arbejdsgrupperne. Det drejer sig om følgende:
• Trafikgruppen (Torvet og Rørbækvej – Bjørn, Henning)
• Affaldsindsamling (Henning er tovholder)
• Stigruppe (Bjørn, Finn I., Arne Kiel)
• Søprojektet (Finn I., Henrik N.)
• Legeplads (Gitte er tovholder)
En status over gruppernes arbejde kan gives af grupperne til den nyvalgte bestyrelse efter valget.

9) Næste møde, dagsordenansvarlig?
- Afholdes 8. august kl. 19.30.

10) Evt.
- Lidt snak om noerresnede.dk. Domænerne ligger hos Lokalrådet. Websitet passes iflg. skriftlig aftale af Bjørn Kassøe Andersen, der også via sin virksomhed afholder driftsudgifterne.

Ref: Bjørn Kassøe Andersen


  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post90

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 6. juni 2016

ReferaterOprettet af Bestyrelsen ons, juni 15, 2016 22:06
Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 6. juni 2016

Dagsorden: Vedtægtsændringer
Ordstyrer: Ole Nørgaard Andersen

Nye vedtægter blev debatteret og vedtaget til ikrafttræden pr. september 2016

Generalforsamlingen foreslog også at det nye lokalråd skal give de nye vedtægter et "serviceeftersyn" efter tiltrædelse, og ud fra erfaringerne med valgproceduren, tilpasse den til fremtidige valg.

Se de nye vedtægter nedenfor.
  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post89

Kandidater til bestyrelsen 2016

Info om lokalrådetOprettet af Bestyrelsen tir, juni 14, 2016 22:22

KANDIDATER, valg til Nørre Snede Lokalråd 2016

Der er pr. d. 30/6 nedenstående kandidater.

· Anja Isgaard Jensen

· Britta Sørensen

· Carsten Thomsen

· Claus Vilhelmsen

· Dennis Knudsen

· Finn Bjertrup

· Gitte Solgaard Andersen

· Hans Jørgen Jensen

· Henning Berg

· Henrik Østergaard

· Janie Rasmussen

· Ricki Voss Kjærgaard

· Ole Weilstrup

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post88

Forslag til nye vedtægter for Nørre Snede lokalråd

VedtægterOprettet af Bestyrelsen ons, juni 01, 2016 20:41
Forslag til nye vedtægter til godkendelse på ekstraordinære generalforsamlinger d. 6/6 2016

Vedtægter for Nørre Snede Lokalråd v.2.0

(pr. september 2016)

PUNKT 1, Navn:

1.0 Foreningens navn er Nørre Snede Lokalråd (v.2.0).

PUNKT 2, Formål:

2.0 Arbejde for hele 8766’s interesser med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- At sikre at der er bred opbakning for nye tiltag.

- Sikre at det er tiltag som er til almen gavn for hele 8766 / Nørre-Snede by.

- Hjælpe foreninger eller grupper med at få deres initiativer / projekter iværksat.

2.1 Talerør til og fra Kommunen for borgere, erhverv og handel i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Sikre en god og konstruktiv dialog imellem borger, Lokalråd og Kommunen.

- Afholde løbende informationsmøder efter behov og / eller informere via

Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, FOKUS og sociale medier).

2.2 Gøre det attraktivt at bosætte sig i 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Iværksætte tiltag som skaber glæde ved at bo i 8766.

- Arbejde med at skabe sammenhold.

2.3 Profilering af 8766 med Nørre Snede by som fokuspunkt. Herunder:

- Løbende markedsføring og synliggøre de positive ting der er ved 8766 / Nørre Snede by.

2.4 Sørge for løbende kommunikation og formidling af budskaber.

- Via Lokalrådets hjemmeside, pressemeddelelser (Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, FOKUS og sociale medier.

- Alle borgere skal til enhver tid nemt kunne se hvad Lokalrådet arbejder for og med.

- Referater fra møder lægges ud på Lokalrådets hjemmeside senest 8 dage efter møde.

PUNKT 3, Medlemmer:

3.0 Som medlemmer af Nørre Snede Lokalråd kan optages alle bosiddende i postnummer 8766 over 15 år.

3.1 Det er gratis at være medlem.

PUNKT 4, Valg af rådet:

4.0 Bestyrelsen består af 7 personer. 3 er på valg det første år og 4 det andet år. Valgperioderne er 2 år.

4.1 Bestyrelsen vælges på følgende måde:

A: Man bliver medlem ved fremvisning af sygesikringskort.

B: Alle over 15 år, som bor i postnummer 8766 kan opstille eller stemme til valget.

C: Ligeledes kan alle der driver virksomhed i postnummer 8766 opstille eller stemme ved valget.

4.2 Bestyrelsen består af:

- Kasserer

A: Der afholdes et valg hvert år, første gang i august/september 2016.

B: Valget afholdes blandt medlemmer og genvalg kan finde sted.

- Formand

- Næstformand

- Sekretær

- Alm. medlem

- Alm. medlem

- Alm. medlem

Samt 2 suppleanter (med hhv. 8. og 9. flest stemmer).

4.3 I forhold til økonomiske beslutninger tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem

i forening.

4.3 Valg afholdes hvert andet år senest ultimo september.

4.4 Valget annonceres senest i april måned det pågældende år.

4.5 Der er frist for opstilling til Lokalrådet, senest den 30. juni.

4.6 Valget afholdes indenfor én uge ved eller i forbindelse med en eller flere ”arrangementer”.

4.7 Valget foregår på den måde, at medlemmer kan sætte deres kryds på en seddel hvor alle

opstillede personer er vist/opstillet. Se i øvrigt BILAG 1, vejledning for ”Procedure for opstilling

og afholdelse af valg”.

4.8 Umiddelbart efter valget vil rådet konstituerer sig med de i punkt 4.2 nævnte poster.

Der vælges på generalforsamlingen 2 revisorer, som årligt varetager kontrollen med foreningens regnskab.

PUNKT 5, Forretningsorden:

5.0 I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.

5.1 Der afholdes et møde minimum hver anden måned.

PUNKT 6, Generalforsamling og regnskabsperiode

6.0 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af september måned.

6.1 Generalforsamling skal indkaldes via Lokalrådets hjemmesiden og sociale medier, med et varsel på 3 uger.

6.2 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamling).

5. Endelig afstemning og sammentælling af stemmer

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Eventuelt (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt).

6.3 Regnskabsperioden løber fra 1. juli til 30. juni.

6.4 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer ved en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

6.5 Når mindst 50 medlemmer i lokalrådet virkeområde skriftligt anmoder om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde.

6.6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis et medlem forlanger det, er en afstemning skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med en til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke bestyrelsen nogen form for hæftelse.

6.8 Lokalrådet kan ikke optage gæld.

6.9 Ingen medlemmer kan modtage løn eller vederlag. Bestyrelsen kan dog medtage lønnet medhjælp til f.eks. regnskab.

PUNKT 7, Nedlæggelse af foreningen:

7.0 Nedlæggelse af Nørre Snede Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

7.1 Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som lever op til Lokalrådet formål.

7.2 Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelsen af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådet aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning.

PUNKT 8, Kommunikation:

8.0 Der udsendes et referat og/eller pressemeddelelse efter hvert møde.

8.1 Referater udsendes via Lokalrådets hjemmeside og via sociale medier.

8.2 Pressemeddelelser udsendes, som pressesituationen er for nærværende, til: Den Lille Avis, Horsens Folkeblad, Fokus og sociale medier.

8.3 Formanden varetager eller godkender kommunikation med medier, kommunale og regionale instanser.

Vedtægter tiltrådt, Nørre Snede, den / - 2016  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post87
Næste »