NØRRE SNEDE Lokalråd

NØRRE SNEDE Lokalråd

Lokalrådet arbejder for at Nørre Snede får en stærk fælles stemme. Sammen kan vi skabe liv og aktivitet. Du er altid velkommen med ideer, forslag og initiativer som kan gavne vores by.


Bestyrelsesmøde 15. August 2019

ReferaterOprettet af webmaster fre, september 06, 2019 15:25

Lokalrådsmøde torsdag, den 15. august 2019 18.30 – 22.00 i Hallen


Referat

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Generalforsamling 2019 – drøftelse og beslutning

· 25. september

· Spisning – biks og kagedame – GS står for dette

· Foredragsholdere – HJJ kontakter relevante foredragsholdere

· Generalforsamling

o Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamling

o Hvem er på valg HØ, ES og LMZ. HØ genopstiller.

· Oprettelse af en ”Team frivillig” – der laves kopier klar til sensommermarked, hvor vi kan gå rundt og få noteret ned, de som er frivillige.

· Tilmelding til arbejdsgrupper/arbejdsopgaver, HJJ har lavet et skriv som bliver kopieret og lamineret, og medbragt til både sensommermarked og generalforsamling.

4. Sensommermarked– drøftelse og beslutning

· Stand – er booket.

· Sofus – deltager.

· Sælg af billeder af bannerkunst + postkort, HHJ + HØ laver bestillingssedler til bannerkunst og postkort.

· Sælge T-shirt med tekst ”Livet er bedre i Nørre Snede” – udskydes til senere tidspunkt.

· Fiske frivillige til Team frivillig + Green team.

5. Gadeteaterfestival

· 5 personer har meldt sig som frivillig – arrangørerne af Gadeteaterfestival har sendt en mail om, hvad arbejdet indebære.

6. Møde med bosætningsudvalget i kommunen den 12. september 2019 i Ikast.

· Hvem deltager – HØ + HHJ deltager.

· Ønsker og kommentarer vedr. Nørre Snede til udvalget. Udstykning til byggegrunde.

7. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning – ud fra bilag. Tovholdere giver status på opgaverne

· Turisthytte – alt er ok. ES holder hytten og omgivelserne rundt om i hans fritid. ES har haft et møde med NS skole, som i de store klasser vil lave nogen kort med cykel/gå ruter i lokalområdet.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” – ES arbejder videre omkring muligheden for lampe under dameskulpturen. Soklen er næsten lavet færdig. Der drøftes mulighed for markblomster i rundkørslen.

· Springvand på Torvet – ES er tovholder. Træ er skaffet, men der mangler andre materialer inden arbejdet kan gå i gang.

· Fars køkken – GS er tovholder på dette projekt.

· Bosætning – ny hjemmeside flyttilnørresnede.dk, der er lavet aftale med fotograf Chaline, til at tage billeder til hjemmesiden – se siden flyttilholstebro.dk, som vi vil bruge som inspiration. HR og HHJ sidder i udvalg.

· Bosætnings på Baunehøj – møde i udvalg er for nylig afholdt. HJJ orientere.

· Madpakkehus påTorvet – ES er tovholder på dette.

8. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning – ud fra bilag. Tovholdere giver status på opgaverne.

· Græsarealer og bede – hvad gør vi her, hvis der skal gøres noget.

o Oprettelse af green team

o GS har snakket med kommunen og hun vil fremover være tovholder for, at de grønne områder tager sig pænt ud.

· Turisme – Erik orienterer fra Visit Herning

o Nye initiativer – ny forening er lavet omkring Hærvejen, hvor der er søgt penge til at relancere Hærvejen, herunder kan Nørre Snede by blive attraktiv for turister.

o Materiale i infohytten – alle må hænge op på opslagstavlen og sætte ting i reolen.

9. Orientering fra kommunale politiske udvalg

· Hvert enkelt lokalrådsmedlem, orienterer om ”sit” udvalg.

10. Områdets institutioner – orientering

11. Orienteringssager

· Økonomi – 55.379,76 kr.

· Stole i lægehuset 29 stk. – afhentes og sættes op i garagen.

12. Evt.

· Næste bestyrelsesmøde 19/9 kl.19.00 angående de sidste detaljer inden generalforsamling.

August2019/LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post136

Bestyrelsesmøde 13. Juni 2019

ReferaterOprettet af webmaster søn, juli 14, 2019 23:46

Lokalrådsmøde onsdag, den 13. juni 2019 19.00 – 22.00 hos Lene.

Afbud: Dennis Knudsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat - godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutninger ud fra bilag

· ”Infohytte” – der mangler stadig små detaljer, som Erik står for. Ellers er den færdig. Der arbejdes videre med brochure omkring gå/cykelture i byen.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” – Der afprøves lys ved damen i løbet af sommeren.

· Springvand” – Der arbejdes på, at få træbeklædning på springvandet ved torvet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, Erik er tovholder på projektet og det forventes, at arbejdet skal påbegyndes snarest.

· ”Bannerprojektet” – drøftelse og evaluering af dette års bannerprojekt.

· ”Bosætningsfilm” – film omkring bosætning er ved at blive lavet. HHJ orienterer.

· ”Bosætning-Bavnehøj” – HHJ nedsætter en arbejdsgruppe, der vil undersøge mulighederne omkring Bavnehøj.

4. Idebanken – drøftelse og beslutning ud fra bilag.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Bænk ved Kildesøen – Erik arbejder på sagen.

· Roderi ved Toftevej – Gitte er på sagen, snakker bla. med kommunen.

· Gitte har skrevet til kommunen angående flere midler/hjælp til renovering af byen – svar afventes.

· Græsarealer – hvad gør vi her, hvis der skal gøres noget. Udsættes til næste møde.

6. Turisme - drøftelse og beslutning

· Orientering ved HHJ om valg af repræsentant til Visit Herning. Erik Steffensen er blevet valgt.

7. Generalforsamling 2019 – drøftelse og beslutning

· Spisning – i hallen, Henrik undersøger sagen.

· Evt. foredragsholder?

· En videre drøftelse sker på næste møde.

8. Orientering fra kommunale politiske udvalg

· Hvert enkelt lokalrådsmedlem, orienterer om ”sit” udvalg.

9. Orienteringssager

· Økonomi – 72.166,83 kr.

10. Evt.

Næste møde 15/8

Generalforsamling 19/9

Juni2019/LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post135

Bestyrelsesmøde 8. Maj 2019

ReferaterOprettet af webmaster tir, maj 14, 2019 16:08

Lokalrådsmøde onsdag, den 8. maj 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2. Godkendelse af referat - godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

Tovholdere giver status på opgaverne:

· ES orienterer omkring turisthytten. Alt forløber planmæssig, og 9/5 kommer der tag på. Lille rejsegilde for håndværkere og Lokalråd samme dag.

· Status på ”Damen der varmede sin ende over ilden” – de sidste detaljer er under udarbejdelse, arbejdet i rundkørslen med sokkel, forventes påbegyndes i denne uge. Jernplade er bestilt og afventes leveret, herefter påbegyndes udskæring. Pressen kommer ind over.

· ”Wavy banners” – de sidste ting er ved at på plads. Banner hænges op 6/6 18.00 + evt. 7/6, tidspunkt aftales nærmere. Fernisering og indvielse af bannerkunst samt turisthytten aftales til 8/6. ES står for ophæng af billede på vandtårn.

· Film om bosætning – kommunen har givet en bevilling på 10.000 kr. HHJ arbejder videre med projektet.

4. Idebanken – drøftelse

· De fremhævede punkter har speciel fokus ud fra bilag.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· DK undersøger priser for reparation af stole. GS undersøger mulighed for økonomi fra kommunen, omkring reparation og vedligehold af parasoller + stole.

· BS står for indkøb af blomster til cykelkurve på NS cyklerne.

6. Uddeling af plastposer fra kommunen – drøftelse og beslutning

· En pakke med grønne poser og en pakke med grå poser i, skal uddeles til alle husstande med en affaldsspand indenfor bygrænsen. GS inddeler byen i arealer, så lokalrådet kan få poserne udelt inden 28/6.

7. Orientering fra kommunale politiske udvalg

· Hvert enkelt lokalrådsmedlem, orienterer om ”sit” udvalg.

8. Orienteringssager

· Gadeteaterfestival og Harrild Hede

· Lene til møde i Landsbydistrikterne

· Økonomi 85.806,51 kr. (afventer udgifter til diverse projekter inden for nærmeste fremtid)

· Afslag ved kommunen på uddannelse – 3 kurser

· Gitte har været til generalforsamling i LAG

9. Evt.

- Planlægningsmøde 24/5 kl.16.00 angående Fernisering, åbning af turisthytte, og indvielse af ”damen der varmede sin ende over ilden”.

- Næste møde 13/6 kl.18.30.

Maj2019/LMZ

  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post134

Bestyrelsesmøde 8. April 2019

ReferaterOprettet af webmaster tir, april 23, 2019 19:36

Lokalrådsmøde torsdag, den 8. april 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Fraværende: Dennis Knudsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt

2. Godkendelse af referat – godkendt

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Tovholdere giver status på opgaverne.

· Turisthytten, ES giver status. Arbejdet skrider frem efter planen, turisthytten er færdig og klar til fernisering 15/5.

· Status på ”Damen der varmede sin ende over ilden”. Finpudsning af tegning og udskæring påbegyndes snarest. Alt forløber efter planen. 24/5 kl.16.30 arbejdes der foreløbig på fernisering af ”damen der varmede sin ende over ilden”.

· ”Wavy banners” HHJ giver status, finansiering gennemgås, alt ok.

· Bosætning – Der udarbejdet et budget og ansøgt, om 10.000 kr. til en bosætningsfilm for området. Afventer svar herpå.

4. Idebanken – drøftelse og beslutning

· Generalforsamling, hvorledes skal det det forløbe i år? Sættes på som punkt på næste dagsorden.

5. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· DK og ES arbejder i morgen formiddag på diverse små projekter på Torvet.

· Der enes i Lokalrådet om, at der ved affaldsindsamling til næste år, skal være et kort hvor folk kan tegne på, hvilke veje der samles affald ind på.

6. Deltagelse i Økodag 14. april – forespørgsel fra Gyvelborg.

· Lokalrådet har ikke mulighed for at deltage i år, men vi vil meget gerne deltage næste år.

7. Uddeling af plastposer fra kommunen – drøftelse og beslutning

· 3 grønne og 1 grå rulle affaldsposer skal afleveres ved hver husstand inden skolernes sommerferie starter.

· Lokalrådet tager opgaven.

· Der sættes punkt på til næste møde, hvor det drøftes hvordan det udføres.

8. Besøg fra Nørre Snede Skole 8.klasse.

· Innovativt projekt på Nørre Snede skole. Emilie og Alvilda fra 8A. Vil gerne orientere omkring ønsket om en skatebane i Nørre Snede. Pigerne har gjort et stort stykke arbejde og vi enes om, at HØ vil tage den videre med i hallens bestyrelse, da man her arbejder på, at der skal laves om på udendørsarealer ved hallen, hvor en skaterbane ville kunne passe godt ind.

9. Orientering fra kommunale politiske udvalg

· Hvert enkelt lokalrådsmedlem, orienterer om ”sit” udvalg.

10. Møde med Nørre Snede Erhvervsudvalg – evaluering

11. Orienteringssager drøftet og besluttet

· Økonomi – 47.516,51 kr.

· Gadeteaterfestival – Lokalrådet har sagt ja til dette.

· Hjemmeside Ejstrupholm

· HJ til møde i Landsbydistrikterne – valg til bestyrelsen for de mindre byer

· Bosætningsunderudvalget

12. Evt.

· Næste møde 8/5 2019 kl.18.30.

April2019/LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post133

Bestyrelsesmøde 14. Marts 2019

ReferaterOprettet af webmaster man, marts 18, 2019 20:14

Lokalrådsmøde torsdag, den 14. marts 2019 18.30 – 22.00 i Nørre Snede Hallen.

Fraværende: Henrik Østergaard.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

2. Godkendelse af referat – godkendt.

3. Status på opgaver – nye projekter – drøftelse og beslutning ud fra bilag

· Turisthytten – ES orienterer. Opførelsen er påbegyndt. Hytten forventes færdig i løbet af foråret.

· ”Damen der varmede sin ende over ilden” – møde i projektgruppen i næste uge, angående indkøb af jern og påbegyndelse af projektet. Tidsplanen overholdes.

· Springvand – Der arbejdes videre med træbeklædning på springvandet ved Torvet.

· Wavy Banners – HHJ har søgt kommune og avisfond om finansiering af projektet. Lokale malere har malet billeder med temaet vand, og HHJ har taget billeder af malerierne, og arbejder videre med dette. Fernisering er planlagt til 15/5 kl.16.30. Opsætning aftales senere.

· Bosætning – Der er ansøgt ved kommunen om midler til en film omkring Nørre Snede.

4. Status på opgaver – daglig drift – drøftelse og beslutning, ud fra bilag

· Gule stole til Torvet bliver kørt til maler. Når de er malet, bliver de sat frem og ”Hvis du boede her, var du hjemme nu” - skiltene ved indfaldsvejene til byen kommer også op samme dag.

· Shelters/hjertesti – Dennis tager kontakt til FDF og følger op på, om shelters og hjertestierne er ”klar til forår/sommer”.

· Bænke – der kommer 2 stk. bænke op mellem Lindbjerg alle og Ege alle. Ligeledes kommer der 2 bord-bænkesæt op til Torvet.

· Affaldsindsamling – alt kører efter planen.

· Gule cykler – Cyklerne skal op med blomster i igen i år.

5. Bosætning – drøftelse

· Udsættes til næste møde.

6. Hvordan sikrer vi os, at vi har den tilstrækkelige information fra de kommunale udvalg? - Drøftelse og beslutning

· Hver enkelt lokalrådsmedlem påtager sig at være orienteret om det kommunale udvalgs dagsorden og herefter formidle det videre til lokalrådet.

· HHJ – Økonomi- og planudvalg + Erhvervs- vækst – og bosætningsudvalget.

· ES – Arbejdsmarkedsudvalget

· LMZ – Børne- og undervisningsudvalget

· HØ – Teknik og miljøudvalget

· BS + GS – Kultur- og Fritidsudvalget

· DK – Sundheds- og omsorgsudvalget

7. Fællesmøde med NSE og Borgerforeningen 27/3

· Emner til mødet er drøftet

8. Områdets institutioner –

· Drøftelse

9. Idebanken – drøftelse og beslutning

· Udskydes til næste møde

10. Orienteringssager

· Økonomi – 52.834,51 kr.

· Rådhuset – artikel i avisen

· Hjemmeside

· HJ til møde i Landsbydistrikterne – valg til bestyrelsen for de mindre byer

· Bosætningsunderudvalget – strategi for bosætning, orientering fra HHJ – der sættes på til næste møde, hvor strategien drøftes.

· Møde med NSE og Den lille avis.

11. Evt. Næste møde 8/4 2019.

Marts2019/LMZ  • Kommentarer(0)//www.ns-lokalraad.dk/#post132
Næste »